page contents رتبه سنج گوگل وبلاگ خبری تحلیلی ایران نیوز
 

وبلاگ خبری تحلیلی ایران نیوز

اللهم عجل لولیك الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه

ندای «الله اکبر» و راهپیمایی با دوست دختر!
ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱  

 

بولتن نیوز: مجید محمدی، عضو حلقه کیان که در دوره اصلاحات در روزنامه‌های زنجیره‌ای دوم خرداد مطلب می‌نوشت و اکنون در آمریکا مشغول به فعالیت علیه جمهوری اسلامی است و در سایت‌ها و رسانه‌های ضد انقلاب فعالیت می کند، در گفتگو با سایت دانشجونیوز، به دلایل اصلی عدم موفقیت جنبش سبز و فتنه گران پرداخت.

 
مجید محمدی که ادعا می کند سی کتاب در جامعه شناسی و سیاست و فلسفه نوشته، همچون جنبش سبز و فتنه گران در تحلیل خود انسجام فکری ندارد و استراتژی مشخصی برای تحلیل مسائل منطقه و ایران نمی شناسد. زیرا با یک دو سه چهار کردن مطالب پراکنده و ارائه سه راهکار به صورت یک دو سه که بازهم از استراتژی مشخصی برای مسائل ایران برخوردار نیست به دنبال آن بوده که با دست پاچگی اتفاقات مصر و تونس را به ایران هم ربط دهد. در حالی که همین پاراگراف های پراکنده و نامنسجم خود گویای آن است که مسائل ایران با تونس و مصر یکسان نیست و همان طور که مجید محمدی نیز در نوشته های خود آورده، در ایران عده ای که قبلا در قدرت بوده اند و نظام و قانون اساسی را با ظرفیت اصلاحات معرفی کرده اند حالا به خاطر از دست دادن قدرت، یا به آمریکا و اروپا رفته و کشور را ترک کرده‌اند، یا اصل نظام را نشانه گرفته اند و یا انتخابات را زیر سوال برده‌اند و یا...


 
ندای «الله اکبر» و راهپیمایی با دوست دختر!
ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱  

 

بولتن نیوز: مجید محمدی، عضو حلقه کیان که در دوره اصلاحات در روزنامه‌های زنجیره‌ای دوم خرداد مطلب می‌نوشت و اکنون در آمریکا مشغول به فعالیت علیه جمهوری اسلامی است و در سایت‌ها و رسانه‌های ضد انقلاب فعالیت می کند، در گفتگو با سایت دانشجونیوز، به دلایل اصلی عدم موفقیت جنبش سبز و فتنه گران پرداخت.

 
مجید محمدی که ادعا می کند سی کتاب در جامعه شناسی و سیاست و فلسفه نوشته، همچون جنبش سبز و فتنه گران در تحلیل خود انسجام فکری ندارد و استراتژی مشخصی برای تحلیل مسائل منطقه و ایران نمی شناسد. زیرا با یک دو سه چهار کردن مطالب پراکنده و ارائه سه راهکار به صورت یک دو سه که بازهم از استراتژی مشخصی برای مسائل ایران برخوردار نیست به دنبال آن بوده که با دست پاچگی اتفاقات مصر و تونس را به ایران هم ربط دهد. در حالی که همین پاراگراف های پراکنده و نامنسجم خود گویای آن است که مسائل ایران با تونس و مصر یکسان نیست و همان طور که مجید محمدی نیز در نوشته های خود آورده، در ایران عده ای که قبلا در قدرت بوده اند و نظام و قانون اساسی را با ظرفیت اصلاحات معرفی کرده اند حالا به خاطر از دست دادن قدرت، یا به آمریکا و اروپا رفته و کشور را ترک کرده‌اند، یا اصل نظام را نشانه گرفته اند و یا انتخابات را زیر سوال برده‌اند و یا...


 
ندای «الله اکبر» و راهپیمایی با دوست دختر!
ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱  

 

بولتن نیوز: مجید محمدی، عضو حلقه کیان که در دوره اصلاحات در روزنامه‌های زنجیره‌ای دوم خرداد مطلب می‌نوشت و اکنون در آمریکا مشغول به فعالیت علیه جمهوری اسلامی است و در سایت‌ها و رسانه‌های ضد انقلاب فعالیت می کند، در گفتگو با سایت دانشجونیوز، به دلایل اصلی عدم موفقیت جنبش سبز و فتنه گران پرداخت.

 
مجید محمدی که ادعا می کند سی کتاب در جامعه شناسی و سیاست و فلسفه نوشته، همچون جنبش سبز و فتنه گران در تحلیل خود انسجام فکری ندارد و استراتژی مشخصی برای تحلیل مسائل منطقه و ایران نمی شناسد. زیرا با یک دو سه چهار کردن مطالب پراکنده و ارائه سه راهکار به صورت یک دو سه که بازهم از استراتژی مشخصی برای مسائل ایران برخوردار نیست به دنبال آن بوده که با دست پاچگی اتفاقات مصر و تونس را به ایران هم ربط دهد. در حالی که همین پاراگراف های پراکنده و نامنسجم خود گویای آن است که مسائل ایران با تونس و مصر یکسان نیست و همان طور که مجید محمدی نیز در نوشته های خود آورده، در ایران عده ای که قبلا در قدرت بوده اند و نظام و قانون اساسی را با ظرفیت اصلاحات معرفی کرده اند حالا به خاطر از دست دادن قدرت، یا به آمریکا و اروپا رفته و کشور را ترک کرده‌اند، یا اصل نظام را نشانه گرفته اند و یا انتخابات را زیر سوال برده‌اند و یا...


 
ندای «الله اکبر» و راهپیمایی با دوست دختر!
ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱  

 

بولتن نیوز: مجید محمدی، عضو حلقه کیان که در دوره اصلاحات در روزنامه‌های زنجیره‌ای دوم خرداد مطلب می‌نوشت و اکنون در آمریکا مشغول به فعالیت علیه جمهوری اسلامی است و در سایت‌ها و رسانه‌های ضد انقلاب فعالیت می کند، در گفتگو با سایت دانشجونیوز، به دلایل اصلی عدم موفقیت جنبش سبز و فتنه گران پرداخت.

 
مجید محمدی که ادعا می کند سی کتاب در جامعه شناسی و سیاست و فلسفه نوشته، همچون جنبش سبز و فتنه گران در تحلیل خود انسجام فکری ندارد و استراتژی مشخصی برای تحلیل مسائل منطقه و ایران نمی شناسد. زیرا با یک دو سه چهار کردن مطالب پراکنده و ارائه سه راهکار به صورت یک دو سه که بازهم از استراتژی مشخصی برای مسائل ایران برخوردار نیست به دنبال آن بوده که با دست پاچگی اتفاقات مصر و تونس را به ایران هم ربط دهد. در حالی که همین پاراگراف های پراکنده و نامنسجم خود گویای آن است که مسائل ایران با تونس و مصر یکسان نیست و همان طور که مجید محمدی نیز در نوشته های خود آورده، در ایران عده ای که قبلا در قدرت بوده اند و نظام و قانون اساسی را با ظرفیت اصلاحات معرفی کرده اند حالا به خاطر از دست دادن قدرت، یا به آمریکا و اروپا رفته و کشور را ترک کرده‌اند، یا اصل نظام را نشانه گرفته اند و یا انتخابات را زیر سوال برده‌اند و یا...


 
طراحی تیم‌های‌ترور منافقین برای‌ناآرامی و ادامه‌ کشته‌سازی‌در تهران
ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱  

 

گروهک منافقین که در طی دو روز گذشته با ارسال پیام‌های صوتی متعدد به تلفن‌های شهروندان تهران از مبدأ امریکا و برخی کشورهای اروپایی از آن‌ها برای حضور در فراخوان غیرقانونی امروز دعوت می‌کرد، با نفوذ دادن تیم‌های ترور خود قصد دارد پروژه ایجاد ناآرامی در سناریوی کشته‌سازی را به‌طور جدی دنبال کند.


 
طراحی تیم‌های‌ترور منافقین برای‌ناآرامی و ادامه‌ کشته‌سازی‌در تهران
ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱  

 

گروهک منافقین که در طی دو روز گذشته با ارسال پیام‌های صوتی متعدد به تلفن‌های شهروندان تهران از مبدأ امریکا و برخی کشورهای اروپایی از آن‌ها برای حضور در فراخوان غیرقانونی امروز دعوت می‌کرد، با نفوذ دادن تیم‌های ترور خود قصد دارد پروژه ایجاد ناآرامی در سناریوی کشته‌سازی را به‌طور جدی دنبال کند.


 
وقتی جاعل قاضی می‌شود! // تحلیلی بر گزارش کمیته صیانت از آرای موسوی
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱٦  
تحلیلی بر گزارش کمیته صیانت از آرای موسوی؛
وقتی جاعل قاضی می‌شود

خبرگزاری فارس: یکی از روزنامه‌های کشور در تحلیل بیانیه اخیر کمیته موسوم به صیانت از آرای موسوی،‌ گزارشی ارائه کرده است.


به گزارش خبرنگار سرویس "فضای مجازی " خبرگزاری فارس، روزنامه جوان در تحلیلی بر گزارش کمیته موسوم به صیانت از آرای میرحسین موسوی نوشت؛ به رغم آنکه در مهلت قانونی اعتراض کاندیداها به نتیجه انتخابات - و پنج روز اضافه‌ای که شورای نگهبان بر این مهلت افزود - میرحسین موسوی و اطرافیانش نتوانستند حتی یکی از ادعاهای خود مبنی بر "تقلب گسترده " را اثبات کنند؛ بعد از تأیید نهایی انتخابات توسط شورای نگهبان، کمیته صیانت از آرای آقای موسوی با انتشار بیانیه‌ای تفصیلی، در صدد برآمده تا انتخابات ریاست جمهوری دهم را مخدوش جلوه دهد. بخش عمده‌ای از مطالب مطروحه در این بیانیه، ایرادات بدون پایه و فاقد منطقی است که قبلاً نیز در بیانیه‌های میرحسین موسوی مطرح شده و هیچ ربطی هم به فرآیند رأی‌گیری نداشته و بالطبع نمی‌توانند اثبات کننده تقلب در انتخابات باشند.


 
شباهت های جالب حرکت موسوی با بنی صدر و منافقین
ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱٦  

شباهت های جالب حرکت موسوی با بنی صدر و منافقین

«الله اکبر؛ در آستانه پیاده شدن آخرین مرحله کودتا... سازمان... پیشنهاد می کند که مردم قهرمان بار دیگر فریاد پرخروش الله اکبر را در مخالفت با روش های انحصار طلبانه ضد مردمی و ضد اسلامی و در حمایت از آزادی های اساسی در پشت بام خانه ها طنین افکن سازند

اشتباه نکنید، عبارات فوق مربوط به این روزها نیست؛ بلکه برگرفته از اعلامیه سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در تاریخ 27 خرداد 1360 و در حمایت از بنی صدر است!

 


 
رئیس منافقین :موسوی و خاتمی با ما نیستند !!/
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱٦  

موسوی و خاتمی با ما نیستند !!

انتشار بیانیه سرکرده گروهک منافقین در انتقاد از سید محمد خاتمی و میرحسین موسوی بهانهای بود تا رسانههای اصلاح طلب از طریق انتشار و مانور رسانهای بر روی آن، با تمام توان در صدد تطهیر موسوی برآیند.

 

بر این اساس مسعود رجوی با انتشار بیانیه‌ای که اصلاح طلبان آنرا "حملاتی بی سابقه" به رهبران اصلاح طلب نامیدند، با متهم نمودن محمد خاتمی به "خیانت‌"، مدعی شده است که خاتمی به دلیل اعلام وفادارى مجدد به نظام مقدس با اعلام اینکه همواره عاشق و فرزندمخلص امام و نظام است، بار دیگر به حاکمیت مردم و آرمان شعله ور آزادى خنجر کشیده است


 
موسوی شرایط تاسیس حزب را ندارد ن
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱٦  

 

موسوی شرایط تاسیس حزب را ندارد

نماینده مردم فریدونشهر با اشاره به ادعای موسوی برای تاسیس حزب سیاسی گفت: افرادی می‌‌توانند در این فضا فعالیت سیاسی کنند که به ولایت فقیه، قانون و شورای نگهبان پایبندی داشته باشند، لذا اخذ مجوز برای تاسیس حزب توسط موسوی مشکل خواهد بود.

بهمن محمدی نماینده مردم فریدونشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس گفت: موسوی باید نتیجه انتخابات را می‌پذیرفت، به رئیس جمهور منتخب تبریک می‌گفت و سپس اقدام به تاسیس حزب می‌کرد.


 
از "اوباما 2008" تا "موسوی 2009"
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱۳  
از "اوباما 2008" تا "موسوی 2009"

دکتر علی عرفان- اشاره: همان‌گونه که انتظار می‌رفت، میرحسین موسوی در مورد اعلام تأیید نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان بیانیه شماره 9 خودرا صادر کرد. از کل متن کامل این بیانیه یک پاراگراف را انتخاب کردم تا توصیه ایشان را عمل کنم:

میرحسین موسوی: به صداقت بازگردیم. چگونه از مردم می‌خواهیم ایمان‌های مذهبی‌اشان را سرمایه اعتماد به ما قرار دهند در حالی که صراحتاً به آنان دروغ گفته می‌شود؟

در این یادداشت تلاش خواهم کرد به توصیه جناب آقای موسوی عمل کنم و ابعاد مغفول مدل تبلیغاتی ستادانتخاباتی وی را که تلفیقی از مدل انتخاباتی اوباما در سال 2008 و نیز فریبکاری‌ها و دروغ پردازی‌های رایج در انقلابهای رنگی بود، کالبدشکافی نمایم.

انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ایران علی‌رغم تداوم در مسیر 30 ساله انقلاب و سی‌امین انتخاب در قاموس تاریخی دارای وجوه تمایزی با انتخابات های گذشته است که ابعاد آن را بیش از پیش پیچیده و چند لایه نشان می دهد. در این دوره "سطح" شیوه و رویکرد رقابت‌ها دارای مختصات خاصی بود که در این مقاله به این موضوع می پردازیم.


 
مالیخولیا و 3 رئیس‌جمهور غیرقانونی ایران
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱٢  
مالیخولیا و 3 رئیس‌جمهور غیرقانونی ایران

حجت‌الاسلام دکتر علی جعفری*

1- مالیخولیای رئیس‌جمهور بودن از بیماری‌های جالب و خطرناکی است که برخی از افراد را در نظام‌های دموکراتیک دچار خود می کند. تاریخ کوتاه اما پر فراز و نشیب جمهوری اسلامی ایران موارد متعددی از این بیماری را ثبت کرده است. تقریباً هر 4 سال یک‌بار، در صف ثبت نام کاندیداتوری ریاست جمهوری در ساختمان وزارت کشور موارد متنوعی از این بیماری قابل مشاهده است. خبرنگاران رسانه‌ها و کارمندان وزارتی بیش از دیگران با افرادی مواجه شده اند که بدون دارا بودن حداقلی از استانداردهای عقلانی، علمی و حتی روحی- روانی با جسارت و جدیتی وصف ناپذیر خویشتن را در معرض کسب صلاحیت جهت حضور در میدان رقابت انتخاباتی قرار می دهند. امسال به همت تلویزیون، مردم نیز توانستند تصاویر عجیبی را از چنین افراد متوهمی ملاحظه کنند و حیران و انگشت به دهان پای گیرنده های خود میخکوب شوند. این حیرانی به دنبال خود تأسفی همگانی را دامن زد و این سئوال که: "لااقل چرا باید هزینه "توهم" چنین افرادی از گنجینه فرهنگی مردم ایران و حیثیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی پرداخت شود؟ آیا موقع آن نرسیده است که با اصلاح قانون انتخابات، نظام و مردم از دردسر توهم و خوش خیالی زیادی برخی زودتر خلاص شوند؟"


 
خدماتی که موسوی به انقلاب کرد!
ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٥  
خدماتی که موسوی به انقلاب کرد!


انقلاب راه آینده‌ی خود را می گشاید... انّ مع العسر یسراً... مسیر حق برای پویندگان آن مسیر سهل و راحتی نیست. حق، ماحصل مجاهده است و مجاهده یعنی گذراندن عقبه های خطرناکی که در هرکدامش بیم هلاکت و انحراف است. انتخابات دهم بی تردید یکی از این عقبه های تاریخی بود که گذر از آن، گشایش دهنده ی راه آینده‌ی تفکر معنوی انقلاب در عسرت آخرالزمان خواهد بود.

در متن و بطن اغتشاشات و دل‌گیری‌های اجتماعی از رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد، برکاتی نهفته است از جنس برکاتی که اتفاقات سال های نخستین دهه 60 برای آینده‌ی انقلاب به‌جای گذاشت و طبیعتاً باعث و بانی این برکات را در وجهی از تحلیل، باید کسانی دانست که آنروی سکه‌ی حق‌نمایی و تظاهر به خط امام را برای تاریخ افشا کردند. از این نگاه میرحسین موسوی بی شک در عقبه‌ی 22 خرداد 88، خدمات شایانی به انقلاب ارزانی داشته است!


 
مجمع روحانیون مبارز، به کجا چنین شتابان؟!
ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٥  
وبلاگ شخصی زادسر:
مجمع روحانیون مبارز، به کجا چنین شتابان؟!

خبرگزاری فارس: نماینده ادوار مجلس در واکنش به بیانیه اخیر مجمع روحانیون مبارز نوشت: مجمع روحانیون مبارز به کجا می‌روند؟ آن‌هم چنین شتابان!، کمی تأمل کرده، و باور بفرمایند که پایان این راه تاریک "ناکجا آباد "، خواهد شد.


به گزارش خبرنگار سرویس "فضای مجازی " خبرگزاری فارس، حجت الاسلام علی زادسر جیرفتی نماینده ادوار مجلس در وبلاگ شخصی خود طی مطلبی نوشت:


 
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی: موسوی راه بنی صدر را شروع کرده است
ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٥  
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی:
موسوی راه بنی صدر را شروع کرده است

خبرگزاری فارس: دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: موسوی راه بنی صدر را شروع کرده و اگر مستقیم با آمریکا گره نخورده باشد، غیرمستقیم گره خورده است.


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در اجلاس دبیران حزب موتلفه اسلامی گفت: حزب موتلفه اسلامی در اتفاقات اخیر به دنبال کاهش تنش‌ها و حرکت‌ در خط مستقیم رهبری است.


 
آیت‌الله خزعلی:قصد موسوی زیر سؤال بردن حضور بی سابقه مردم در انتخابات است
ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٥  
آیت‌الله خزعلی در گفت‌وگو با فارس:
قصد موسوی زیر سؤال بردن حضور بی سابقه مردم در انتخابات است

خبرگزاری فارس: عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: قصد میرحسین موسوی و طرفداران آنها ابطال انتخابات نیست، بلکه می‌خواهند این کار بزرگ و حضور 85 درصدی مردم که در دنیا بی‌سابقه است را زیر سؤال ببرند.


آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه آیین و اندیشه فارس، در مورد اغتشاشات اخیر تهران با بیان اینکه به اعتقاد من میر‌حسین موسوی را از نو باید شناخت، گفت:


 
رییس سازمان اطلاعات استان تهران برخی از ابعاد اغتشاشات اخیر را تشریح کرد
ساعت ٤:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٥  

رییس سازمان اطلاعات استان تهران برخی از ابعاد اغتشاشات اخیر را تشریح کرد

وی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از سال گذشته تعدادی از افراد خاص و افراطی با توجه به عدم اقبال مردم به آنان به دنبال آن شدند که به هر نحو ممکن و تحت هر شرایطی حاکمیت را به تصاحب خود درآورده و در راستای قدرت طلبی و مقاصد منفعت طلبانه خود و بیگانگان گام بردارند.


 
قای موسوی! اکنون نوبت "ملت" است
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٥  
آقای موسوی! اکنون نوبت "ملت" است
دفتر پژوهش و بررسیهای خبری-سید حسین علوی*:این مظلومیت ملت ایران است.این مظلومیت کسانی است که براستکبارستیزی پافشاری کردند.این مظلومیت حزب الله است. این مظلومیت کسانی است که براساس دستورصریح مولای متقیان مردانه دربرابرمفسدان واشراف زادگان وباندهای ثروت و قدرت ایستادند و نلرزیدند

1- انتخاباتی برگزار شده، یک کاندیدا پیروز شده و کاندیدای دیگر شکست خورده است. چه کاندیدایی شکست خورده ؟ همان کسی که ضدانقلابیونی چون شیرین عبادی و سیمین بهبهانی و نهضت آزادی و احزاب مشارکت و مجاهدین و رسانه سازمان سیا (voa) و رسانه دولت فخیمه بریتانیا (bbc) و جمعی از وابستگان پیدا و پنهان صهیونیستها دل به پیروزی اش بسته بودند.


 
رسانه ها می خواهندازآب گل آلودماهی بگیرند/ندا ازموسوی حمایت نمی کرد
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٥  
رسانه ها می خواهندازآب گل آلودماهی بگیرند/ندا ازموسوی حمایت نمی کرد
"کاسپین ماکان" نامزد "ندا آقا سلطان" دختر 26 ساله ای که در ناآرامی های شنبه این هفته تهران کشته شد، برخی شایعات روزهای اخیر را قویا تکذیب کرد و گفت خانواده ندا اساسا قصد ورود به حاشیه سازی ها را نداشته و ندارند.

ماکان روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، در خصوص مرگ نامزدش، گفت : طی روزهای اخیر حرف و حدیث های فراوان و نقل قول هایی از خانواده ندا آقا سلطان در رسانه های داخلی و خارجی از جمله سایت ها انتشار یافته که بعضا نادرست است و من و خانواده آقا سلطان این حرف و حدیث ها را تکذیب می کنیم.


 
ستگیری ضاربان یک بسیجی در اغتشاشات اخیر تهران
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٥  
دستگیری ضاربان یک بسیجی در اغتشاشات اخیر تهران
دونفر از عوامل اغتشاشات اخیر که مبادرت به ضرب و شتم یک بسیجی نموده و تصاویر آن از طریق سیمای جمهوری اسلامی نیز پخش شد،‌ توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسائی و دستگیر شدند.

به گزارش ایرنا به نقل ازروابط عمومی وزارت اطلاعات، پس از پخش تصاویرحمله عده ای از اغتشاشگران دربخش های خبری سیما، تعدادی از هموطنان در تماس با ستاد خبری وزارت اطلاعات گزارشات را در خصوص هویت دو نفر از مهاجمین قرار دادند که بلافاصله بعد از تحقیقات و ارزیابی اخبار رسیده، آنان شناسایی و بازداشت گردیدند.
درادامه تحقیقات بعمل آمده، مشخص شد یکی از دو نفر فرد دستگیر شده دارای سابقه گروهکی می باشد .


 
سران جمل در وقت اضافه!
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٥  

سران جمل در وقت اضافه!

شاید اگر این روزها را به چشم خود نمی دیدیم هیچگاه به این خوبی راز غربت علی را در نمی یافتیم....،رازدردل های شبانه پدر امت را با چاه وراز بی کسی وتنهایی ولی دین را در بین همراهان.....


 
هیچ عقل سلیمی نمی تواند قبول کند که احمدی نژاد 24 میلیون رای بیاورد!؟
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٥  

هیچ عقل سلیمی نمی تواند قبول کند که احمدی نژاد 24 میلیون رای بیاورد!؟

کل استدلال طرفداران نظریه تقلب در انتخابات را می توان در این جمله خلاصه کرد که (( هیچ عقل سلیمی نمی تواند قبول کند که احمدی نژاد 24 میلیون رای بیاورد!؟ )) خوب اگر قرار است که رئیس جمهور با مراجعه به عقل سلیم انتخاب شود پس دیگر انتخابات برای چه برگزار می شود؟ بهتر نیست این افراد به جای شک کردن در نتیجه انتخابات، به سلیم بودن عقل خود شک کنند؟


 
کدخدایی:هیچکدام ار ادعاهای موسوی درست نبود/سالم ترین انتخابات را داشتیم
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٥  
گزارش کدخدایی از بازشماری آرا و رسیدگی به شکایت کاندیداها:
هیچکدام ار ادعاهای موسوی درست نبود/سالم ترین انتخابات را داشتیم

خبرگزاری فارس: سخنگوی شورای نگهبان از بررسی همه گزارش‌ها و شکایات کاندیداهای معترض خبر داد و گفت: گزارش جامعی از رسیدگی به شکایات در پایان مهلت بررسی‌ها به مردم ارائه خواهد شد.هیچکدام ار ادعاهای موسوی درست نبود و سالم ترین انتخابات را داشتیم.


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی با اشاره به روند بررسی شکایت‌ها در شورای نگهبان، اظهار داشت: بر اساس آنچه که در 10 روز گذشته انجام شده، کار بررسی‌ها تقریبا تمام شده است اما مصلحت دیده شد که فرصت بیشتری را در اختیار کاندیداهای محترم قرار دهیم.


 
بیانیه شماره 6 موسوی/مقابله با نظام اسلامی یا محاربه با خدا
ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٤  

مقابله با نظام اسلامی یا محاربه با خدا

پس از بیانات روشن و صریح مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه مبنی بر ضرورت  رها کردن اردوکشی ها و زور آزمایی های خیابانی و بازگشت به قانون، انتظار می رفت نامزدهای معترض در برابر قانون تسلیم شده، از تشنجات و آشوب های خیابانی دست بردارند و طی بیانیه ای رسمی از مردم و رهبری عذر خواهی کنند. ولی مع الاسف نه تنها این این امر مهم اتفاق نیفتاد، بلکه به عکس، با صدور بیانیه هایی از سوی میر حسین موسوی، کروبی، خاتمی و سازمان مجاهدین انقلاب ، مجمع روحانیون مبارز و....در جهت مقابله و محاربه با نظام اسلامی تلاش شد!! گذشته از آن که پس از گذشت چند روز از بیانات مقام معظم رهبری هنوز آقای هاشمی رفسنجانی نامه توهین آمیز و تهدید آمیز خود را مبنی بر اغتشاش آفرینی و سرباز کردن آ تش فشان ها پس نگرفته است!!


 
چرا مافیای قدرت دارد دست به خودکشی می زند ؟
ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٤  

برداشت اول : حماسه ای به بزرگی انقلاب سوم ...
مقصد هواپیما ، شهر اصفهان بود . هواپیما در حال نشستن بود . جلو رفتم ، دکتر با تعجب به من نگاهی کرد . گفتم : آقای دکتر آمده ام تا امروز شاهد یک حماسه بزرگ باشم . به من نگاه کرد و گفت کجایی ؟ چند شب پیش آن حماسه بزرگ اتفاق افتاد ...


 
کشف مکان ساماندهی تجمعات غیرقانونی اخیر
ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٤  
کشف مکان ساماندهی تجمعات غیرقانونی اخیر

پلیس اطلاعات و امنیت تهران از کشف ساختمانی در میدان شهدای هفت تیر خبر داد که در فعالیت برای یک کاندیدا اقدام به ساماندهی تجمعات غیرقانونی، تشویق به آشوب، اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد جنگ روانی و تشویش اذهان عمومی به ‌وسیله تکثیر ‌CD‌های جعلی و تخریبی می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در اطلاعیه پلیس اطلاعات و امنیت تهران آمده است: براساس اطلاعات واصله و تحقیقات به‌عمل آمده، اول تیر88 ساختمانی واقع در میدان شهدای هفتم تیر، با مجوز قضایی مورد بازرسی قرار گرفت که برای یکی از کاندیداها فعالیت داشته و در این مجموعه ساماندهی تجمعات غیرقانونی و تشویق به آشوب و اقدام علیه امنیت کشور، ایجاد جنگ روانی و تشویش اذهان عمومی به ‌وسیله تکثیر ‌CD‌های جعلی و تخریبی و تکثیر نامه جعلی منتسب به وزارت کشور در مورد انتخابات در سطح وسیع، اسناد مدارک ارتباط با رسانه‌های معانه و دخالت بیگانگان و طراحی توطئه‌های اخیر کشف شد که باتوجه به اسناد و مدارک مکشوفه ساختمان مذکور به مرکز فرماندهی جنگ روانی علیه امنیت کشور تبدیل شده بود.

دراین اطلاعیه آمده است: دستگیر‌شدگان براساس مدارک و اسناد مجرمانه مکشوفه بازداشت و درحال بازجویی هستند و دو مرکز مشابه نیز بر مبنای اسناد به‌دست آمده شناسایی گردید که اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.


 
دولت دیکتاتور، فرعونی، طاغوت، تروریست، متحجر، نکبت، قرون وسطایی، عصر قجری، دروغگ
ساعت ۸:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٤  
کلکسیون توهین‌های مدعیان اخلاق به منتخب مردم
دولت دیکتاتور، فرعونی، طاغوت، تروریست، متحجر، نکبت، قرون وسطایی، عصر قجری، دروغگو، رمّال، عبوس، هتاک و...

گروه سیاسی- محمد مهدی تهرانی: تاریخ زیاد به خود دیده است کسانی را که به نام اخلاق، اخلاق را ذبح کرده اند؛ کسانی را که به نام دموکراسی، حقوق مردم را نادیده انگاشته اند و کسانی را که به نام قانون گرایی، قانون را به مسلخ بردند. در انتخابات ریاست جمهوری از جمله تاکیدات میرحسین موسوی در بازه زمانی تبلیغات انتخاباتی پایبندی به اخلاق و بازگشت به آداب اسلامی بود. شعار "ادب مرد به ز دولت اوست"، شعاری بود که وی و حامیانش بارها و بارها تکرار کردند و برای آنکه مستند در جریده تاریخ بماند، پوسترش را هم طراحی کردند.


 
آیا در سخنانتان نشانی از خود رایی و دیکتاتوری مشاهده نمی کنید؟/خطاب به موسوی
ساعت ٦:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱  
اشعری در نامه‌ای به میرحسین موسوی:
آیا در سخنانتان نشانی از خود رایی و دیکتاتوری مشاهده نمی کنید؟

خبرگزاری فارس: علی اکبر اشعری در نامه‌ای به میرحسین موسوی خطاب به این نامزد ریاست جمهوری گفت: شما می‌گویید: «بر اعتقاد راسخ خویش مبنی بر باطل بودن انتخاباتی که گذشت و استیفای حقوق مردم پای می‌فشارم» آیا خودتان در این سخنان، نشانی از خودرایی که در صورت ادامه به دیکتاتوری می‌انجامد، مشاهده نمی‌کنید؟


به گزارش خبرگزاری فارس، علی‌اکبر اشعری در نامه‌ خود به میرحسین موسوی آورده است: ملت بزرگوار ایران در روز بیست و دوم خردادماه با مشارکت 85 درصدی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حماسه‌ای از شور و شعور آفرید. خوشبختانه این حضور آنقدر نمایان بود که همه اعم از موافق و مخالف، شاکی و راضی بر سر آن توافق دارند.


 
جاسوسان آمریکا در ایران فعال هستند
ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱  
اذعان کمیته‌اطلاعات کنگره آمریکا پس از حوادث اخیر تهران
جاسوسان آمریکا در ایران فعال هستند

خبرگزاری فارس: رئیس کمیته ‌اطلاعات کنگره آمریکا در گفت‌وگو با یک شبکه خبری آمریکایی، به وجود و فعالیت جاسوسان آمریکایی در ایران اذعان کرد.


به گزارش فارس، خانم " دیان فین استاین " در گفت‌وگو با شبکه خبری "سی.ان.ان. " با اشاره به حوادث و ناآرامی‌ها اخیر در تهران به وجود و فعالیت جاسوسان آمریکایی اعتراف کرد.


 
عکس:حمله آشوبگران به مسجد لولاگر در تهران
ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱  
عکس:حمله آشوبگران به مسجد لولاگر در تهران


 
فرزند شاه مخلوع :راه من و موسوی هم اکنون به یک تقاطع مشترک رسیده است
ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱  
فرزند شاه مخلوع :راه من و موسوی هم اکنون به یک تقاطع مشترک رسیده است

"رضا پهلوی" فرزند شاه معدوم از حرکت های اخیر اغتشاش گران در ایران و همچنین شخص میرحسین موسوی حمایت کرد.

به گزارش ایرنا، خانم " آهو اوزیورت " که این مصاحبه را برای شبکه خبری سی.ان.ان. ترک با رضا پهلوی انجام داده تحت عنوان " با کسانی که پدرش را سرنگون کرده اند، در یک تقاطع به هم رسیدند"، نوشت : رضا پهلوی می گوید: رویدادهای اخیر، به یک همه پرسی عمومی کشیده خواهد شد.

بنابراین گزار،ش فرزند شاه مخلوع با بیان این که راه او با "مسیر موسوی و دوستانش که ازجمله افرادی بودند که پدرش را از تخت پایین آوردند، هم اکنون به یک تقاطع مشترک رسیده است"، گفت: اگر مدافع یک دعوی مشترک با آنها باشم، به گذشته نگاه نخواهم کرد.

سی.ان.ان.ترک نیز در صفحه نخست اینترنتی خود با عنوان " ترکیه آزادی خود را مدیون نظام لاییک است"، نوشت: رضا پهلوی در گفت وگو با آهو اوزیورت گفت، پدرش نیز قصد داشت راهی را که " آتاترک" بنیانگذار ترکیه پیمود، انتخاب کند و نظام سکولاریستی را در ایران حاکم کند.


 
آقای موسوی! غیر از خودتان، کسی را قبول دارید؟
ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱  
آقای موسوی! غیر از خودتان، کسی را قبول دارید؟

روزنامه جام جم امروز دوشنبه طی یادداشتی به قلم مهدی فضائلی به تحلیل اتفاقات اخیر پرداخته است.

به گزارش ایرنا در یادداشت امروز روزنامه جام جم آمده است:


 
عضو مؤتلفه: خروجی اقدامات موسوی، رضایت ربع پهلوی شده است
ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱  
عضو مؤتلفه: خروجی اقدامات موسوی، رضایت ربع پهلوی شده است

یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اعلام حمایت فرزند شاه مخلوع از میرحسین موسوی، از این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خواست تا به مسیر قانون بازگردد و به نظر رهبر انقلاب تمکین نماید.

فرزند شاه مخلوع در سخنانی که از شبکه خبری سی. ان.ان ترک پخش شد، گفته است که راه او با مسیر موسوی و دوستانش که ازجمله افرادی بودند که پدرش را از تخت پایین آوردند، هم اکنون به یک تقاطع مشترک رسیده است و اگر مدافع یک دعوی مشترک با آنها باشد، به گذشته نگاه نخواهد کرد.


 
اعلام جرم جمعی از حقوقدانان و دانشجویان امام صادق(ع) علیه موسوی
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱  
اعلام جرم جمعی از حقوقدانان و دانشجویان امام صادق(ع) علیه موسوی

جمعی از حقوق‌دانان و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) علیه میرحسین موسوی به دلیل توهین به رئیس‌جمهور، وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام جرم کردند.

به گزارش رجانیوز، در این نامه که خطاب به دادستان تهران نوشته شده و مستنداتی نیز به پیوست آن ضمیمه شده است، به اینکه موسوی در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های خود نسبت‌های خلاف واقع متعددی از قبیل دروغ‌گویی، خرافه‌گرایی، فریب‌کاری، ماجراجویی و... به رئیس‌جمهور قانونی کشور داده، اشاره شده و تقاضای رسیدگی به این بزه را مطرح و اعلام جرم کرده است.

متن کامل این نامه و پیوست‌های آن در ادامه آمده است:


 
وقتی موسوی کف‌بینی و قانون‌گریزی نمی‌کند!
ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱  

شتباهات فاحش در بیانیه شماره 5 موسوی

وقتی موسوی کف‌بینی و قانون‌گریزی نمی‌کند!

حدود یک ماه قبل میرحسین موسوی با رؤیای اینکه خود در رأس دولت دهم حضور دارد، در شیراز فریاد می کشید "دولت دهم، دولت عقلانیت و استفاده از کارشناسان و نهادهایی است که ملت با همت خودش ایجاد کرده است، نه دولت رمالی و کف بینی!"


 
‌سرنوشتی بدتر از بنی‌صدر ‌در‌ انتظار موسوی است
ساعت ٥:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳۱  
نماینده مردم اصفهان: اگر بیانیه اش را تکذیب نکند
‌سرنوشتی بدتر از بنی‌صدر ‌در‌ انتظار موسوی است

خبرگزاری فارس: نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر موسوی بیانیه ‌روز گذشته خود را که مملو از دهن‌کجی به رهبری و نظام بود را تکذیب نکند سرنوشتی بدتر از بنی‌صدر در انتظار او خواهد بود.


محمد تقی‌رهبر امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به اینکه ما دیروز بیانیه آقای موسوی را دیدیم،‌ افزود: سراسر این بیانیه نشان از زیر پاگذاشتن آشکار قانون و خط قرمز‌های نظام بود که خوراک تبلیغاتی فراوانی را برای دشمنان ایران اسلامی فراهم کرد.


 
سفارت انگلیس، فرانسه و استرالیا به آشوب‌طلبان و تروریست‌ها پناه می‌دهند
ساعت ٥:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳۱  
بر اساس مشاهدات مردم تهران
سفارت انگلیس، فرانسه و استرالیا به آشوب‌طلبان و تروریست‌ها پناه می‌دهند

خبرگزاری فارس: بر اساس مشاهدات شهروندان تهرانی سفارتخانه‌های کشورهای انگلیس، فرانسه و استرالیا در آشوب‌های روز گذشته تهران به آشوب‌طلبان و تروریست‌هایی که از بیم دستگیری متواری بودند، پناه داده‌اند.


به گزارش فارس، بر اساس گزارش‌ها و مشاهدات عینی شهروندان تهرانی سفارت‌های انگلیس، فرانسه و استرالیا در جریان ناآرامی‌های دیروز به آشوب‌طلبان و تروریست‌های حاضر در درگیری‌ها که از بیم دستگیری و به دام افتادن توسط نیروهای امنیتی متواری بودند، پناه داده‌اند.


 
موسوی در دام تبلیغات دروغین غرب افتاد
ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳۱  
ظفر بنگاش " اندیشمند پاکستانی در تحلیلی از انتخابات ایران/
موسوی در دام تبلیغات دروغین غرب افتاد

خبرگزاری فارس: یک تحلیلگر و اندیشمند پاکستانی در تحلیلی از انتخابات ایران و نقش رسانه‌های غربی در ایجاد جنجال در ایران نوشت انتخابات ریاست‌جمهوری ایران فرصتی برای اسلام‌ستیزان غربی بود و شواهد نشان می‌دهد که حتی "میرحسین موسوی " نیز در دام تبلیغات دروغین و جنجالی غرب افتاد.


به گزارش فارس، "ظفر بنگاش " اندیشمند پاکستانی در تحلیلی از انتخابات ایران، این انتخابات و جنجال پس از آن را فرصتی برای غربی‌ها دانست که علیه ایران جنجال بر پا کنند.


 
آقای موسوی! از کدام "امام" سخن می گویید؟
ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳۱  
آقای موسوی! از کدام "امام" سخن می گویید؟
دفتر پژوهش و بررسیهای خبری-دکتر امیرحسین ترکش دوز*:جناب آقای موسوی ،به گونه ای از امام و اندیشه او سخن گفته اند که گوئی چیزی جز مفهوم تحجر در بیانات و مکتوبات ایشان موجود نبوده است . حال آنکه التزام به خط امام التزام به تمامی مولفه های آن است .

جناب آقای موسوی ،به گونه ای از امام و اندیشه او سخن گفته اند که گوئی چیزی جز مفهوم تحجر در بیانات و مکتوبات ایشان موجود نبوده است . حال آنکه التزام به خط امام التزام به تمامی مولفه های آن است .


 
مروری برتعارض مواضع موسوی درخصوص قانونگرایی قبل و بعد از انتخابات
ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳۱  
مروری برتعارض مواضع موسوی درخصوص قانونگرایی قبل و بعد از انتخابات

تجمع معترضان به نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور در حالی صورت می‌گیرد که میرحسین موسوی، اصلی‌ترین نامزد رقیب محمود احمدی‌نژاد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بارها بر لزوم رعایت قانون تاکید کرده بود.

به گزارش ایرنا افرادی که خود را حامی این نامزد انتخابات اخیر می‌دانند با تجمع در گوشه و کنار کشور راهپیمایی‌ها و برنامه‌هایی را شکل دادند که هیچ کدام از این تجمعات قانونی نبود.
با این حال هنگامی که سعه صدر و تحمل مسئولان امنیتی و نظامی برای این عده مشخص شد، برخی اغتشاشگران با سوء استفاده از این وضع، به تخریب اموال عمومی و تهدید امنیت مالی و جانی مردم پرداختند و در چندین مورد آسیب‌های جبران‌ناپذیری به واسطه کشته شدن انسان‌ها بر جای ماند.


 
سکوت تشویق آمیز موسوی و حمله هوادارنماهای او به مردم
ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳۱  
سکوت تشویق آمیز موسوی و

حمله هوادارنماهای او به مردم
بیانیه مهم میرحسین موسوی خطاب به ملت ایران که طبق خبر سایت رسمی وی(کلمه) در ساعت 51/12 روز شنبه قرار بود تا ساعتی دیگر منتشر شود، تاکنون که ساعت از19 گذشته، هنوز منتشر نشده است.
به گزارش ایرنا، سایت کلمه که منعکس کننده مطالب میرحسین موسوی است در ساعت
51/12 در خبری فوری اعلام کرد "بیانیه مهم میرحسین موسوی خطاب به ملت شریف ایران تا ساعتی دیگر منتشر می شود".
با وجود گذشت بیش از شش ساعت از زمان انتشار خبر مذکور هنوز معلوم نیست که به چه علتی این خبر به اصطلاح "فوری" منتشر نشده است.
در خبر سایت کلمه تاکید شده بود "این بیانیه از طریق وب سایت«کلمه» منتشر خواهد شد."
در مورد این خبر نکته حائز اهمیت این است که اگر این بیانیه، "مهم" است پس چرا در شرایط حساس کنونی بعد از گذشت شش ساعت هنوز منتشر نشده است.
اکنون بیش از دو ساعت عده ای از افراد که خود را از هواداران میرحسین موسوی قلمداد می کنند بدنبال دعوت رسمی در مراسم روز پنج شنبه این کاندیدا در میدان امام خمینی به خیابان آزادی آمده و به ضرب و شتم مردم عادی و نیروی انتظامی می پردازند، اما هنوز خبری از بیانیه مهم نیست.

 
آقای موسوی! شما مباشر یا معاون در ارتکاب جرائم و آشوب ها هستید
ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳۱  
نامه سرگشاده یک حقوقدان برجسته خطاب به میر حسین موسوی
آقای موسوی! شما مباشر یا معاون در ارتکاب جرائم و آشوب ها هستید

خبرگزاری فارس: یک حقوقدان برجسته خطاب به موسوی نوشت: شما خواسته‌ یا ناخواسته، در بسیاری از موارد مباشر یا معاون در ارتکاب آشوب ها و جرائمی هستید که در این مدت در شهرهای مختلف کشور، بخصوص شهر تهران به وقوع پیوسته است.


به گزارش خبرگزاری فارس، متن این نامه به شرح ذیل است:


 
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: میرحسین موسوی دارد جوهره خود را معرفی می‌کند
ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳۱  
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
میرحسین موسوی دارد جوهره خود را معرفی می‌کند

خبرگزاری فارس: رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: میرحسین موسوی دارد جوهره خود را معرفی می‌کند و مردم ما به اجبار به کسی رای نداده‌اند و رای همه مردم اختیاری بوده است.


به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت‌الله محمد یزدی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: میرحسین موسوی دارد جوهره خود را معرفی می‌کند و نظام موظف نیست که در‌باره سلامت انتخابات وی را قانع کند و مردم ما به اجبار به کسی رای نداده‌اند و رای همه مردم اختیاری بوده است.
وی افزود: اقای موسوی هنوز زمانیکه صندوق‌ها باز نشده بود اعلام پیروزی کرده‌است و این کار خلاف قوانین بود.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.


 
بازداشت عوامل مسلح منافقین در اغتشاشات دیشب
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳۱  
بازداشت عوامل مسلح منافقین در اغتشاشات دیشب

خبرگزاری فارس: گروهی از عوامل مسلح گروهک تروریستی منافقین در اغتشاشات دیشب بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس ، در جریان اغتشاشات دیشب تهران تعدادی از عوامل مرتبط با گروهک تروریستی منافقین همراه با مقادیر معتنابهی به سلاح گرم بازداشت شده‌اند.
این گروه در نقاط مختلف به صورت کور به تجمع‌ها خیابانی و نیروهای انتظامی تیراندازی می‌کردند.
برپایه این گزارش در جمع بازداشت شدگان مادر و دختری از خانواده یکی از معدومان منافقین حضوردارند.
از این گروه تروریستی سلاح‌های ام پی فایو،‌ کلت کمری ، نارنجک و کوکتل مولوتوف به دست‌آمده است.

● گزارش تصویری مرتبط در ادامه مطلب


 
عسگر اولادی :آقای موسوی سرنوشت بنی صدر و منافقین را برای شما نمی پسندیم
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳۱  
عسگر اولادی در گفتگو با فارس به موسوی هشدار داد:
آقای موسوی سرنوشت بنی صدر و منافقین را برای شما نمی پسندیم

خبرگزاری فارس: دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری خطاب به میرحسین موسوی گفت: ما از روی علاقمندی به شما متذکر می‌شویم، سرنوشت بنی‌صدر و منافقین را برای شما نمی‌پسندیم. به دامان ملت و آغوش رهبری و رای قانون و اکثریت بازگردید .


حبیب الله عسکراولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی فارس با اظهار تاسف از صدور بیانیه جدید میرحسین موسوی گفت: رئیس جمهور آمریکا و برخی سران اروپایی اغتشاش و شورش را برای مخدوش کردن رای 40 میلیونی مردم فداکار ایران تجویز می‌کنند و به عمال خود دستور می‌دهند به زن و بچه مردم در خیابانها تعرض کنند. آیا دستور آنها را به فارسی ترجمه کردن و در بیانیه خود آوردن تاسف‌بار و تاثرآور نیست؟!


 
عدم تمکین به رای ملت بارزترین وجه خودکامگی و دیکتاتوری
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳۱  
تحلیلی بر اغتشاش‌های اخیر
عدم تمکین به رای ملت بارزترین وجه خودکامگی و دیکتاتوری

خبرگزاری فارس: کسانی که انتخابات را مصادره می‌کنند و یا زیر بار نتیجه آرای مردم نمی‌روند، حق خود و حزب خود را بر حق مردم مقدم می‌دانند و این بارزترین وجه خودکامگی و دیکتاتوری است .


انتخابات مکانیسمی برای مشارکت فعال مردم در سرنوشت خود است. از طریق انتخابات حکومت با ملت خود پیوند می‌خورد و مردمی می‌شود.


 
ما، بیانات رهبری و هاشمی رفسنجانی
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳٠  
ما، بیانات رهبری و هاشمی رفسنجانی

یاسر انصاری

1.خطبه حماسی؛ یک هفته پس از جمعه حماسی

بیانات بسیار مهم رهبر انقلاب در اولین نماز جمعه پس از انتخابات باید مورد توجه "طرفین" انتخابات دهم قرار گیرد. اما آنچه از نگاه بسیاری مهم‌ترین نکته این خطبه‏های تاریخی است، تصریح ایشان درباره رابطه 2 رئیس‌جمهور اسبق و کنونی ایران یعنی احمدی‌نژاد و هاشمی رفسنجانی است.

ایشان در عین صحه گذاردن بر سلامت شخصی هاشمی رفسنجانی و سوابق مبارزاتی او، با جدا کردن بحث خانواده و بستگان، بررسی صحت حرف و حدیث ها در این مورد را به مجاری قانونی احاله دادند.

همچنین ایشان با اشاره به دامنه اختلاف‏نظرهای فی‌مابین هاشمی و احمدی‌نژاد در زمینه‏هایی مانند عدالت اجتماعی، سیاست خارجی و مسائل گوناگون تصریح کردند: «البته در این زمینه ها نظر بنده به رئیس‌جمهور نزدیک تر است.»


 
آتش زدن مسجد و تعرض مجدد به ناحیه بسیج در تجمع کم‌رونق آشوبگران
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳٠  
آتش زدن مسجد و تعرض مجدد به ناحیه بسیج در تجمع کم‌رونق آشوبگران
موسوی با تکرار خواسته غیرقانونی خود رسماً از آشوب‌گران حمایت کرد

آشوب‌گران تهران که تجمع غیرقانونی امروز آن‌ها با بی‌اعتنایی قابل توجهی از سوی شهروندان مواجه شد، به منظور ارسال پیام‌های حیاتی از خود به رسانه‌های ضدانقلاب و حامیان غربی و صهیونیستی خود دست به اغتشاش زدند؛ رفتاری غیرقانونی که تنها ساعتی پس از خاتمه دادن به آن از سوی نیروهای نظامی و بازگشت آرامش به خیابان‌های شهر، موسوی در بیانیه‌ای رسماً از آن حمایت و حتی ادعا کرد باید مکان‌هایی برای تجمعات غیرقانونی در نظر گرفته شود.


 
کوچک‌زاده: انتخابات دوباره برگزار شود، موسوی 5 میلیون هم رأی نمی‌آورد
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳٠  
کوچک‌زاده: انتخابات دوباره برگزار شود، موسوی 5 میلیون هم رأی نمی‌آورد

نماینده مردم تهران گفت:‌ اگر کاندیداها بخواهند بعد از توصیه‌های مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام، بازهم از حامیان خود برای اغتشاش دعوت کنند، باید جوابگوی خشونت‌ها باشند و ثانیا با شدید‌ترین برخورد مواجعه خواهند شد.

مهدی کوچک‌زاده نماینده اصولگرای مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری اظهار داشت: مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه عادلانه‌ترین سخنرانی ممکن را که بر اثر تقوا و با هدف حفظ نظام بود، ایراد کردند.


 
آنچه میرحسین موسوی به آن معتقد بود
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳٠  
آنچه میرحسین موسوی به آن معتقد بود

تجمع معترضان به نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور در حالی صورت می‌گیرد که میرحسین موسوی، اصلی‌ترین نامزد رقیب محمود احمدی‌نژاد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بارها بر لزوم رعایت قانون تاکید کرده بود.

به گزارش ایرنا افرادی که خود را حامی این نامزد انتخابات اخیر می‌دانند با تجمع در گوشه و کنار کشور راهپیمایی‌ها و برنامه‌هایی را شکل دادند که هیچ کدام از این تجمعات قانونی نبود.

با این حال هنگامی که سعه صدر و تحمل مسئولان امنیتی و نظامی برای این عده مشخص شد، برخی اغتشاشگران با سوء استفاده از این وضع، به تخریب اموال عمومی و تهدید امنیت مالی و جانی مردم پرداختند و در چندین مورد آسیب‌های جبران‌ناپذیری به واسطه کشته شدن انسان‌ها بر جای ماند.


 
موسوی باید پاسخگوی عواقب تجمعات غیرقانونی باشد
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳٠  
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ:
موسوی باید پاسخگوی عواقب تجمعات غیرقانونی باشد

خبرگزاری فارس: شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ با صدور بیانیه‌ای خظاب به میرحسین موسوی خواستار پاسخگویی وی در مورد عواقب پیش‌آمده در تجمعات غیرقانونی روزهای اخیر شد.


به گزارش خبرگزاری فارس، در بیانیه شواری تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ خطاب به میرحسین موسوی آمده است:


 
طرفداران موسوی مسجد لولاگر در خیابان آذربایجان را به آتش کشیدند
ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳٠  
طرفداران موسوی مسجد لولاگر در خیابان آذربایجان را به آتش کشیدند

خبرگزاری فارس: حامیان میرحسین موسوی که اراذل و اوباش و برخی گروهک‌ها با آنها همراه شده بودند، دقایقی پیش مسجد لولاگر در خیابان آذربایجان را به آتش کشیدند که این آتش‌سوزی همچنان ادامه دارد.


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، علی‌رغم اینکه مجمع روحانیون مبارز تجمع خود را هرچند دیرهنگام لغو کرد، اما موسوی تاکنون این تجمع غیر قانونی را لغو نکرد و تنها به اراذل و اوباش و گروهک ها بهانه داد تا مردم را مورد آزار و اذیت قرار دهند.


 
وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی: میر حسین موسوی روح جدیدی به آزادی بخشید
ساعت ۸:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳٠  
وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی:
میر حسین موسوی روح جدیدی به آزادی بخشید

خبرگزاری فارس: وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی ادعا کرد که میر حسین موسوی روح جدیدی به آزادی بخشیده که این به انقلابی در جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.


به گزارش فارس به نقل از روزنامه صهیونیستی "یدیعوت آحارانوت "، "موشه یعلون " رئیس سابق اطلاعات ارتش مدعی شد: موسوی و همسرش روح جدیدی به آزادی بخشیده‌اند، بنابراین من تکرار می‌کنم انقلابی در ایران روی خواهد داد.
وی تاکید کرد: اتفاقی که در آنجا در حال روی دادن است نشانه‌های دلگرم کننده‌ای برای غرب دارد.


 
پنجمین شکست پی‌در‌پی "خاتمی " از "مردم "/پیام مهمی که مسکوت مانده است
ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳٠  
پیام مهمی که مسکوت مانده است؛
پنجمین شکست پی‌در‌پی "خاتمی " از "مردم "

خبرگزاری فارس: با گذشت یک هفته از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهترین پیام‌های این انتخابات به صورت کاملاً زیرکانه‌ای از سوی طیف شکست خورده انتخابات مسکوت نگه داشته شد.


به گزارش خبرنگار "سرویس فضای مجازی " خبرگزاری فارس، خبرنامه دانشجویان ایران نوشت؛ پنهان کردن پنجمین شکست پی در پی سید محمد خاتمی که مهمترین ابزار جناح موسوم به اصلاح طلب برای جمع کردن ظرفیت اجتماعی در انتخابات است، یکی از مهمترین استراتژی‌های اتاق فکر این طیف سیاسی است.


 
لغو‌کنندگان دیرهنگام راهپیمایی‌ها مسئول عواقب آن هستند
ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳٠  
حجت‌الاسلام محمدیان در گفتگو با فارس:
لغو‌کنندگان دیرهنگام راهپیمایی‌ها مسئول عواقب آن هستند

خبرگزاری فارس: رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: مردم باشعور ایرانی معنی اعلام دیرهنگام لغو راهپیمایی‌های غیرقانونی از سوی برخی گروه‌ها را درک کرده و عواقب راهپیمایی‌های مذکور را متوجه این گروه‌ها می‌دانند.


حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با بیان اینکه نظام یک هفته تمام با سعه صدر با حرکت‌های خیابانی برخورد کرد و تلاش شد با کمترین هزینه این مسائل پیش برود، اظهار داشت: تحمل نظام در این هفته ستودنی بود و از همه کسانی که این مسائل را مدیریت کردند، جای تقدیر و تشکر دارد.


 
لغو دیرهنگام تجمع یک تاکتیک زیرکانه برای فرار از پاسخ‌گویی است
ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳٠  
خادم حسینی در گفتگو با فارس:
لغو دیرهنگام تجمع یک تاکتیک زیرکانه برای فرار از پاسخ‌گویی است

خبرگزاری فارس: یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: مجمع روحانیون تلاش می‌کند مسئولیت تجمع را بر عهده دولت قرار دهد اما این امر غیر قابل قبول خواهد بود زیرا این مجمع با لغو دیر هنگام آن مسئول عواقب تجمع امروز است.


سید حسین خادم حسینی تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به انتخابات 22 خرداد گفت: انتخابات ریاست جمهوری دهم یکی از برگه‌های زرین انقلاب اسلامی ایران و سند افتخار دیگری است که در کارنامه ایران ثبت شد اما متاسفانه آن‌چیزی که شاهد بودیم تلاش جدی استکبار جهانی در حمایت برخی از عناصر داخلی برای تلخ کردن این پیروزی در کام ملت ایران بود.


 
سناریوی "کی بود، کی بود، من نبودم" برای فرار از مسئولیت آشوب‌ها
ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳٠  
سناریوی "کی بود، کی بود، من نبودم" برای فرار از مسئولیت آشوب‌ها

سناریوی سوخته "کی بود، کی بود، من نبودم" که دوشنبه قبل نیز در راهپیمایی غیرقانونی موسوی و هوادرانش به اجرا در آمده بود، امروز نیز در دستور کار اتاق عملیات آشوب قرار گرفته است.

به گزارش رجانیوز، چهارشنبه هفته گذشته مجمع روحانیون مبارز طی اطلاعیه‌ای از درخواست مجوز برای راهپیمایی روز شنبه تهران خبر داد. این اطلاعیه در حالی صادر شد که مجمع روحانیون و سایر هواداران موسوی با آگاهی کامل از غیرقانونی بودن زورآزمایی‌های خیابانی مطمئن بودند که مجوزی برای این راهپیمایی صادر نخواهد شد.


 
سردار احمدی‌مقدم به موسوی:با اخلال در زندگی مردم قانون را ملعبه کرده‌اید
ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳٠  
هشدار صریح سردار احمدی‌مقدم به موسوی
با اخلال در زندگی مردم قانون را ملعبه کرده‌اید/ از این به بعد برخورد می‌کنیم

یک هفته پس از آشوب‌های تهران که در سایه فضای بی‌قانونی ایجاد شده توسط میرحسین موسوی آغاز شد و ادامه یافت، فرمانده نیروی انتظامی امروز با تأیید برخوردهای همراه با تساهل ناجا طی هفته گذشته با قانون‌شکنان و متعرضان به اموال عمومی به موسوی هشدار داد که در صورت تداوم رویه کنونی ناجا در راستای حفظ نظم و امنیت جامعه و مردم، به‌صورت قاطع با اقدامات غیرقانونی براساس وظایف ذاتی خود برخورد خواهد کرد و جای هیچ گله ای وجود نخواهد داشت.

به گزارش رجانیوز، متن نامه سردار احمدی‌مقدم به موسوی شرح زیر است:


 
حداد عادل: از گفت‌وگو با موسوی در رسانه ملی استقبال می‌کنم
ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢۸  
حداد عادل: از گفت‌وگو با موسوی در رسانه ملی استقبال می‌کنم

خبرگزاری فارس: رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم از گفتگوی تلویزیونی با موسوی درباره مسائل انتخابات ریاست جمهوری دهم استقبال و اعلام آمادگی کرد.


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دفتر غلامعلی حداد عادل، رئیس کمیسون فرهنگی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی گفت: اینجانب به اعتبار آشنایی دیرینه با آقای مهندس موسوی از گفتگو با وی درخصوص انتخابات ریاست جمهوری دهم استقبال می‌کنم.
وی افزود: خواستار مناظره نبوده‌ام و لفظ مناظره را که ممکن است معنایی تحریک آمیز از آن متبادر شود به کار نبرده‌ام.
گفتنی است حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز برای مناظره با موسوی در رسانه ملی اعلام آمادگی کرده است.
میر حسین موسوی هنوز به گفتگو پاسخ مثبت نداده است.


 
سایت منتسب به فرزند هاشمی اعتراف کرد؛ هیچ مدرکی از "تقلب گسترده " نداریم
ساعت ۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢۸  
سایت منتسب به فرزند هاشمی اعتراف کرد؛
هیچ مدرکی از "تقلب گسترده " نداریم

خبرگزاری فارس: سایت منتسب به مهدی هاشمی رفسنجانی در اقدامی عجیب، از مخاطبان خود خواسته است بدلیل اینکه هیچ مدرکی دال بر "تقلب گسترده " در انتخابات وجود ندارد، مدارک و مستندات و مشاهدات خود را از تخلف ها برای این سایت ارسال کنند


به گزارش خبرنگار "سرویس فضای مجازی " خبرگزاری فارس، شبکه خبر دانشجو نوشت؛ سایت آینده در فراخوانی با اذعان به یر مستند بودن ادعای تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری دهم، نوشت: با توجه به عدم حضور تعداد زیادی از ناظران کاندیداها به دلایل مختلف از جمله بیماری، عدم دریافت کارت،‌اخراج از محل اخذ رأی و...،‌ هم‌اکنون اطلاعات کاملی از ابهامات و تخلفات احتمالی در حوزه‌های گوناگون رأی‌گیری سراسر کشور وجود ندارد و تنها با ارائه اطلاعات مستند می‌توان ابهام جدی به وجود آمده در خصوص نتایج اعلام شده انتخابات را از بین برد.


 
آشوبگران را معرفی و محاکمه کنید
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٧  

آشوبگران را معرفی و محاکمه کنید

اساتید مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان در بیانیه ای به مناسبت حوادث شامگاه 23 خرداد دانشگاه صنعتی اصفهان خواستار معرفی، محاکمه و مجازات آشوبگران شدند.

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها(مأوا)، در این بیانیه آمده است:


 
عامل اصلی این دیکتاتوریها کیست؟
ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٧  

عامل اصلی این دیکتاتوریها کیست؟

به گزارش خبرگزاری فارس ، فرزند هاشمی رفسنجانی طی گفتگویی در حاشیه مراسم غیرقانونی روز دوشنبه در میدان آزادی گفت: من عامل اصلی این دیکتاتوری ها را خاتمی می دانم ؛ در حادثه 18 تیر خاتمی ،مسیر را به سمتی برد که اسامی را اعلام کرد و دست همه اصلاح طلبان را رو کرد تا 18 تیر بوجود آمد و نظام هم هوشیار شد که اگر نجنبد مثل زمان شاه ، خواهد رفت و از اینجا دیکتاتوریها آغاز شد .
ما یک دموکراسی نیم بندی در کشور داریم مثلا من یک دوره در انتخابات شرکت می کنم و با رأی بالا رأی می آورم ولی در یک دوره دیگر رأی نمی آورم .اساسا تاریخ ما مشکل دارد و به لحاظ روانشناسی ، جامعه ما "قهرمان ساز و اسطوره کش " است یعنی عده ای را یک روز می بریم بالا و یک روز می اندازیم پایین. سیستم روانشناسی جامعه ما اشکال دارد.


 
اینجا BBC صدای ما را از حلقوم بازنده ها می شنوید!
ساعت ٦:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٧  

وقتی ناله باخت از BBC پخش می شود

اینجا BBC صدای ما را از حلقوم بازنده ها می شنوید

"رفراندم بین صداقت و کارآمدی، و دروغ و بی کفایتی"  که به خیال خام حضرات مثلاً اصلاح طلب قرار بود با رأی حداکثری ملت به نفع این جریان رنگی تمام شود با حضور پر شکوه، حداکثری و بی سابقه مردم عزیزمان با پیروزی قاطع قهرمان مبارزه با فقر، فساد و تبعیض و پرچمدار پیشرفت و توسعه ایران عزیز ، دکتر محمود احمدی نژاد، همراه شد. رأی حداکثری مردم عزیز ایران به محمود احمدی نژاد که در طول 30 سال گذشته از انقلاب اسلامی بی سابقه بوده است ضربه شدیدی به روح و جسم مافیای قدرت طلب و تمامیت خواه وارد نمود.


 
آخرین پرده نمایش : شکست سنگین آقاى هاشمى رفسنجانى
ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٧  

آخرین پرده نمایش : شکست سنگین آقاى هاشمى رفسنجانى

پس از انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى و شکست سنگین آقاى هاشمى رفسنجانى از رقیب خود، گمانه زنى هایى را در اذهان به وجود آورد که با گذشت زمان نه تنها گمانه ها تبدیل به واقعیت شد بلکه فراتر از برخورد با رقیب به رقابت با نظام کشیده شد که به بعضى از دلایل آن اشاره مى شود.
۱- اولین دلیل شکست آقاى هاشمى در انتخابات دوره نهم به حامیان و طرفداران او مربوط مى شود که در شکستن حریم انقلاب و ارزش هاى انقلاب اسلامى پیشقدم شدند و با بهره گیرى از عناصر بى هویت، ضربه سنگینى به این شخصیت و چهره سیاسى نظام زدند. البته طرفداران و هواخواهان او فقط مشکل فرهنگى و سیاسى نداشتند بلکه بخشى از نزدیکان وى در مظان اتهام مفاسد اقتصادى و رانت خوارى و ویژه خوارى از بیت المال نیز بودند که با افشاى بعضى از آنها که دغدغه  اصلى بود، چنین شکستى به وقوع پیوست.


 
واشنگتن پست: اختلاف آراى احمدى نژاد قبل از انتخابات هم دوبرابر بود
ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٧  

واشنگتن پست: اختلاف آراى احمدى نژاد قبل از انتخابات هم دوبرابر بود

یک روزنامه آمریکایى در گزارشى از بیش از دوبرابر بودن اختلاف آراى محمود احمدى نژاد و رقیب اصلى وى در نظرسنجى انجام شده از جانب این روزنامه در سه هفته قبل از برگزارى انتخابات در ایران خبر داد.  
به گزارش قلم پرس روزنامه «واشنگتن پست» درباره انتخابات ایران و پیروزى قاطع محمود احمدى نژاد در این انتخابات نوشت که نتایج انتخابات ایران ممکن است منعکس کننده اراده و خواست مردم ایران باشد.


 
سازمان «ترور فری تومارو» : آرای احمدی نژاد 2 برابر رقبا بوده است
ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٧  

سازمان «ترور فری تومارو» : آرای احمدی نژاد 2 برابر رقبا بوده است

به گزارش قلم پرس سازمان غیردولتی آمریکایی «ترور فری تومارو» تاکید کرد که بر طبق نظرسنجی های تلفنی که در سرتاسر ایران انجام داده احمدی نژاد پیروز واقعی انتخابات است.
خبرگزاری فرانسه با تصریح بر این که صداهای بسیاری در آمریکا بلند شده است که حکایت از آن دارد احمدی نژاد برنده واقعی انتخابات ایران است.
این خبرگزاری ادامه داد: سازمان غیردولتی «ترور فری تومارو» که یک سازمان تخصصی در زمینه مطالعه افکار عمومی است در آستانه انتخابات ایران یک نظرسنجی تلفنی در 30 استان انجام داده است و بر پایه نظرسنجی خود اعلام کرد احمدی نژاد دو برابر بیشتر از مخالفانش رای بدست آورد.


 
نقش انگلیس در اغتشاشات اخیر
ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٧  

نقش انگلیس در اغتشاشات اخیر

موضعگیری و ناخرسندی کشورهای اروپایی و آمریکا نسبت به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و حمایت آنها از اغتشاشات اخیر موضوعی است که قابل بررسی می باشد در این میان نقش و رویکرد انگلیس و رسانه های این کشور بسیار برجسته تر می نماید.
اما چرا انگلیس چنین رویکردی را اتخاذ کرده است؟ دولت انگلیس استمرار ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد را به ضرر خود ارزیابی می نماید و در طول چهار سال گذشته برای مقابله با این دولت از هیچ کوششی فروگذار نبوده است و حال که احمدی نژاد مورد اقبال گسترده مردم قرار گرفته استمرار وضعیت اعتراض و اغتشاش در کشور را فرصتی برای خود تلقی می نماید. برای روشن شدن نقش انگلیس و رسانه های انگلیس در اغتشاشات اخیر و دامن زدن به آن، رویکرد متخذه آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.


 
انتخابات قبلی هم که "بابام" رای نیاورد، تقلب شده بود
ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٧  

انتخابات قبلی هم که "بابام" رای نیاورد، تقلب شده بود

فائزه هاشمی که ماه‌هایی است از سکوت سال‌های قبل فاصله گرفته و حضور رسانه‌ای و مهم‌تر از آن مالی‌اش را وقف رأی نیاوردن دکتر احمدی‌نژاد کرده بود، این روزها و پس از اعلام نتایج انتخابات، همچون سایر هم فکرانش بر طبل تقلب در انتخابات می‌کوبد.

فرزند هاشمی رفسنجانی طی گفتگویی در حاشیه تجمع غیرقانونی روز دوشنبه در میدان آزادی درباره ادعای تقلب در این دوره مدعی شد: همه نمایندگان کاندیداها و همه ناظران را اخراج کردند؛ سرِ شمارش آرا و تجمیعِ آرا و تمامی مراحلی که قانون گفته آن‌ها را راه ندادند.


 
محمد رجب پور: آشوبگران مادر و خواهرم را به شهادت رساندند
ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٧  

محمد رجب پور: آشوبگران مادر و خواهرم را به شهادت رساندند

پس از تجمع غیرقانونی حامیان موسوی در میدان آزادی، آشوبگران حامی وی با حمله به یک مهد کودک، مادر و خواهر رجب پور را به شهادت رساندند.
به گزارش قلم پرس در همین رابطه محمد رجب پور که مادر و خواهرش در حمله اوباش به شهادت رسیدند به خبرنگار کیهان گفت: روز دوشنبه حدود ساعت 8 بعدازظهر بعد از اتمام تجمع حامیان موسوی در میدان آزادی، ناگهان تعدادی اوباش به طرف خیابان محمدعلی جناح یورش آوردند.


 
اظهارات تامل برانگیز دختر هاشمی :خاتمی بی عرضه بود...
ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٧  
اظهارات تامل برانگیز دختر هاشمی

فائزه هاشمی گفت:خاتمی بی عرضه بود چون نتوانست مانع تقلب و رأی آوردن هاشمی رفسنجانی شود و با افتخار هم نتایج را تأیید کرد.

فرزند هاشمی رفسنجانی طی گفتگویی در حاشیه مراسم غیرقانونی روز دوشنبه در میدان آزادی درباره ادعای تقلب در این دوره گفت: همه نمایندگان کاندیداها و همه ناظران را اخراج کردند ؛سرِ شمارش آرا و تجمیعِ آرا و تمامی مراحلی که قانون گفته آنها را راه ندادند.

وی با اشاره به اینکه این ناظران می بایست از17 خرداد حضور می داشتند ولی به آنها اجازه ندادند ، افزود: کادر ناظران را اعلام نکردند و همه را گفتند که باید لیست را سرصندوقها بگیرند مثلا خود من یک لیست 6 نفره را برای یک صندوق معرفی کردم ولی آنها را جای دیگری فرستادند چون اسم نماینده ها روی صندوق ها هست.


 
آشوب‌گران چه می‌خواهند؟ به دنبال انقلاب مخملی در ایران
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٧  
آشوب‌گران چه می‌خواهند؟
به دنبال انقلاب مخملی در ایران

تا قبل از اعلام نتایج انتخابات، کمتر کسی قبول می‌کرد که میرحسین موسوی اتوبان لشکرکشی و تهاجم کسانی است که قصد براندازی نظام را دارند؛ اما اکنون که میرحسین و عوامل اصلی هدایت‌کننده و کنترل‌کننده او نقاب از چهره برانداخته‌اند و آشوب و اغتشاش را جانشین تسلیم به رأی مردم کرده‌اند دیگر فهم این نکته سخت نخواهد بود که: موج سبز میرحسین و حامیان و هادیان او تدارک یک انقلاب رنگی دیگر در ایران است.

فعالیت‌ها و اقدامات جریان‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیش از آنکه عرصه رقابت در طرح و اندیشه‌ها باشد به محاکمه دولت نهم تبدیل شده بود؛ محاکمه‌ای که اکنون با آشوب خیابانی و تلاش برای تکرار حادثه کوی دانشگاه وارد مرحله دیگری شده است.


 
آقای موسوی! نزدیکانتان قبل از انتخابات می‌گفتند احمدی‌نژاد پیروز شود یعنی تقلب ش
ساعت ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٧  
اجتماع میلیونی مردم تهران در میدان ولی‌عصر(عج) تهران
حدادعادل: آقای موسوی! نزدیکانتان قبل از انتخابات می‌گفتند احمدی‌نژاد پیروز شود یعنی تقلب شده

اجتماع میلیونی مردم تهران که روز یک‌شنبه در میدان ولی‌عصر(عج) در حمایت از دکتر احمدی‌نژاد تشکیل شده بود، با ادامه آشوب‌های اوباش، بار دیگر عصر سه‌شنبه به این میدان آمدند، تا از اغتشاشات اخیر تهران که البته با بی‌اعتنایی سایر شهرستان‌های کشور مواجه شده است، اعلام انزجار نمایند.

به گزارش رجانیوز، در این تجمع بزرگ، مردم تهران تأکید کردند تا رفع کامل فتنه واقدامات آشوب‌گران با هوشیاری و آمادگی همه جانبه در صحنه حاضر خواهیم بود و تا یک لحظه شهر را برای اخلال آشوب‌گران خالی نخواهیم گذاشت و در صورت نیاز پاسخ سختی به آشوب‌گران خواهیم داد.


 
طرفداران احمدی‌نژاد در تجمع‌ها یک‌صدم طرفداران موسوی بود!
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٧  
پنج دلیل روشنفکرترین زن ایران! برای تقلب در انتخابات
طرفداران احمدی‌نژاد در تجمع‌ها یک‌صدم طرفداران موسوی بود!

نزدیک ترین و قدیمی ترین همکار سیاسی و همراه انتخاباتی میرحسین موسوی در گفت وگویی با شبکه ماهواره ای BBC مهم ترین دلایل تقلب در انتخابات دهم ریاست جمهوری را تشریح کرد.

به گزارش رجانیوز، زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در پاسخ به خبرنگار بی‌بی‌سی که می پرسید: "رای آقای موسوی بر اساس برآوردهای شما چهار به یک بوده است، در قیاس آقای احمدی‌نژاد مستندات شما چه هست؟"، اظهار داشت: "در شهرستان ها و تهران در واقع تجمع مردم حاکی از این بود که آرای موسوی بسیار بالاتر از آنکه اصلاً قابل تصور باشد، هروقت طرفداران دو طرف حاضر می شدند، طرفداران احمدی‌نژاد در حد یک صدم بودند، در مقابل طرفداران موسوی".


 
جعل ناشییانه نامه وزیر کشور + عکس نامه
ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٦  

جعل ناشییانه نامه وزیر کشور + عکس نامه

این نامه که از چگونگی چاپ و توزیع گسترده آن خبری در دست نیست با گاف هایی بسیار بزرگ و با نشایانه ترین صورت جعل شده و به عنوان تنها سند ادعایی اصلاح طلبان برای تقلب در انتخابات توزیع شده است.
در این نامه جعلی از جانب وزیر کشور یعنی صادق محصولی خطاب به رهبر معظم انقلاب آمده است که پیرو ابراز نگرانی ایشان نتیجه انتخابات به نفع دکتر احمدی نژاد تغییر داده شده و سران اصلاح طلب نیز تحت نظر قرار گرفتند.


 
چرا میرحسین موسوی رای نیاورد؟
ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٦  

چرا میرحسین موسوی رای نیاورد؟

جمود و تحجر در اصلاحات

جناح موسوم به راست بعد از شکست در انتخابات دوم خرداد76 بفکر بازسازی ظاهر خود افتاده بود لذا دائم می­گفتند اگر دکتر ولایتی کاندیدا شده بود بخاطر ظاهر آراسته­تر و غیرمعمم بودن، شاید رای می­آورد. آنها در انتخابات بعدی، مجلس را هم به رقیب واگذار کردند تا باور کنند که مردم از آنها روگردان شده اند. تا اینکه گروه­هایی انقلابی و بدون تعصبِ حزبیِ جناح راست، از کنار این جناح بیرون آمد که به واقع از رویش­های انقلاب بود. و افرادی چون سلیمی­نمین، چمران، زاکانی، شاگردان آقای مصباح، کاشانی و غیره را به انقلاب معرفی کرد. این جریان توانست در اوج اشتباهات استراتژیک اصلاحات بخاطر جدالهای خسته کننده سیاسی، اعتماد مردم را به خود جلب کند و بار دیگر مسیر جریان قدرت را در کشور عوض کند. این بیداری در بین اصولگرایان بعد از حدود ۶-۵ سال حاصل شد. ولی جمودی که امروز در اصلاحات است هیچ نشانی از تغییر برای حرکت به سمت اعتماد مردم دیده نمی­شود. بلکه برعکس این روزها بدنبال تغییر رای مردم هستند و نه تغییر اشتباهات خودشان!

 ادامه این جمود چگونه می­شود؟


 
چرایی فریادهای شعبون بی مخ ها؟!
ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٦  

چرایی فریادهای شعبون بی مخ ها؟!

«بنده چند ماه قبل از این در همین منبر نماز جمعه بحث "خودى" و "غیرخودى" را مطرح کردم؛ اما فریاد بعضیها بلند شد که چرا مى‌گویید "خودى" و "غیرخودى"! بله، اینها غیرخودى‌اند؛ اینها انقلاب و اسلام و ارزشها را قبول ندارند؛ جناحهاى خودى باید حواسشان را جمع کنند.»                

                                        مقام معظم رهبری

از همان زمان که روزنامه "کلمه" شهادت حضرت زهرا سلام ا... علیها را رحلت لقب داد، می شد آینده ای را دید که در آن در سایه ای از ابهام و کلی گویی همه خطوط قرمز و حدود تعریف برداشته شود؛ تمام مرزبندی ها رنگ ببازند و فضایی غیر شفاف و هیجانی بر تمام سخنرانی ها و اظهارنظرها قالب شود. امروز جناب آقای موسوی دم از اخلاق می زنند و در عین حال پشت سر هم و بدون وقفه بدترین توهین ها را نثار شخص اول اجرایی کشور و فرد منتخب ملت می کنند! و این همه در حالی است که درخصوص مواضع و برنامه هایشان آن گونه که باید حرفی به میان نمی آورند.


 
اوباشگری به هواداری از هاشمی، موسوی، خاتمی و کروبی
ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٦  

اوباشگری به هواداری از هاشمی، موسوی، خاتمی و کروبی

وای بر هاشمی، موسوی، خاتمی و کروبی که از یک عده اوباش حمایت می‌کنند. به‌نظر می‌رسد که دوران اصلاح‌طلبی با آشوب‌گری و چماق‌داری گره خورده است. کسانی که می‌خواهند نظر خود را بر ملت تحمیل کنند، خائن به‌ ملت‌، انقلاب و اسلام‌اند، چه هاشمی باشد که به سوابق خود می‌نازد و از این انقلاب گردن‌کلفت شد ، چه موسوی که تمام افتاخارات‌اش دولت کوپنی است، چه خاتمی باشد که به آن بیست میلیون رای می‌نازید و چه کروبی که رکورد دار حکم از امام است. امام کجاست ببینید آنان که ادعای حمایت از او را دارند خود از اراذل و اوباش‌اند و پیوسته مردم را به اغتشاش و آشوب فرا می‌خوانند. کار این آقایان به کجا کشیده که اوباش از آنان حمایت می‌کنند.


 
اخلاق را هم باختی آقای سبز!
ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٦  

اخلاق را هم باختی آقای سبز!

قلم پرس - خاصیت بازی های کودکانه این است که در نهایت به جرزنی و رجز خوانی طرف بازنده منجر می‌شود. این خاصیت بازی‌های کودکان است، اما در رقابت‌های انتخاباتی چطور؟ آیا جرزنی، داد و فریاد، عدم پذیرش واقعیت و عدم احترام به آرای مردم از سوی نامزدهایی که موفق به کسب اکثریت آرای مردم نشده‌اند،  قابل قبول است؟


 
چماق به جای منطق
ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٦  

چماق به جای منطق

آشوب و تعرض به اموال و ناموس مردم در حالی از سوی برخی از حامیان میرحسین موسوی ادامه می‌یابد که گستره فعالیت آنان به دانشگاه تهران و میدان انقلاب محدود شده است. بعد ازظهر یکشنبه ده‌ها نفر از اعضای دفتر غیر قانونی تحکیم وحدت طیف علامه به همراه عده‌ای اراذل و اوباش که از بالای حفاظ دانشگاه تهران وارد این دانشگاه شدند با سنگ پرانی به نیروهای انتظامی حاضر در خیابان انقلاب و مغازه‌های اطراف دانشگاه تهران به اموال عمومی خسارت وارد کردند


 
دانشگاه آزاد ستاد فرماندهی شعبون بی مخها
ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٦  

دانشگاه آزاد ستاد فرماندهی شعبون بی مخها

به گزارش قلم پرس عبدا... جاسبی رئیس دانشگاه آزاد تمامی امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی را تا روز دوشنبه لغوکرد.

 

طبق اخبار دریافتی جاسبی با دادن اطلاعیه ای به کلیه واحدهای دانشگاهی از آنها خواسته تا دانشجویان را جهت حضور در اغتشاشات خیابانی تشویق نمایند.

وحتی خبرنگار ما در گفتگو با تعدادی از دانشجویان این دانشگاه با خبر گردید که اساتید این دانشگاه جهت تشویق دانشجویان اعلام نموده اند که به تمامی این دانشجویان نمره قبولی بالا خواهند داد.

این درحالی است که پیش از این نیز جاسبی اعلام وفاداری خود را با پرداخت مبالغ هنگفت به عنوان هدیه به میرحسین موسوی اعلام نموده بود.

این واقعاً برای دانشگاهی که خود را دانشگاه اسلامی می نامد مایه شرمساری بوده و باید دولت هرچه زودتر تصمیم نهایی خود را در خصوص جاسبی و دانشگاه آزاد اعلام نماید.


 
اتاق فرماندهی شعبون بی مخ کجاست؟
ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٦  

اتاق فرماندهی شعبون بی مخ کجاست؟

از فردای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آشوب هایی پراکنده بخش های شمالی و مرکزی تهران را فرا گرفت که تا امروز ادامه داشته است.
این آشوب ها در تهران البته در واقع در حدود یک هفته قبل از انتخابات یعنی از زمانی آغاز شد که هواداران میرحسین موسوی با رنگ سبز در خیابان های تهران حضور یافتند و به تبلیغ کاندیدای خود پرداختند. همان ایام این تجمعات در موارد متعددی به آشوب و خشونت کشیده شد. ولی موسوی نه در سخنرانی های انتخاباتی و نه در برنامه های پی درپی تلویزیونی خود حاضر به موضع گیری علیه این افراد نشد چرا که تصور می کرد هرگونه اظهارنظری از این دست ممکن است به رای او صدمه بزند.


 
حمایت سلطنت‌طلبان و گروهک‌های تروریستی رجوی و ریگی از اغتشاشگران
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٦  
حمایت سلطنت‌طلبان و گروهک‌های تروریستی رجوی و ریگی از اغتشاشگران

خبرگزاری فارس:رضا پهلوی ، گروهی از سلطنت‌طلبان و گروهک‌های تروریستی رجوی و ریگی در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای از آشوب‌طلبی‌ها و اغتشاشگران روزهای اخیر اعلام حمایت کردند.


به گزارش خبرگزاری فارس ، رضا پهلوی در پیامی با ابراز شادمانی از روند آشوب‌طلبی‌ها و اغتشاش‌آفرینی‌های اخیر در ایران از اغتشاشگران اعلام حمایت کرده و گروهک‌های تروریستی رجوی و ریگی نیز در پیام‌های جداگانه‌ای به اعلام حمایت از آشوب‌طلبان پرداختند.
گروهک تروریستی جندالله به سرکردگی عبدالمالک ریگی در پیام خود با اذعان به شعور بالای سیاسی مردم ایران از اغتشاشگران خواست تا دامنه آشوب‌های اخیر را گسترش دهند.
این گروهک در سال‌های اخیر با انجام برخی اقدامات کور تروریستی جمعی از هموطنانمان را به خاک و خون کشید.
گروهک تروریستی منافقین به سرکردگی مسعود رجوی نیز در پیامی به اعلام حمایت از اغتشاشگران پرداخت. اذهان عمومی اقدامات خرابکارانه و تروریستی این گروهک پس از پیروزی انقلاب اسلامی را همچنان به خاطردارد.


 
باید همه عوامل نا امنی‌ و اغتشاش از جمله شخص موسوی محاکمه شوند
ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٦  
حجت‌الاسلام والمسلمین نکونام در گفت‌وگو با فارس:
باید همه عوامل نا امنی‌ و اغتشاش از جمله شخص موسوی محاکمه شوند

خبرگزاری فارس: نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: اگر بنده در دستگاه قضایی مسئولیت داشتم همه کسانی که در بروز ناامنی و اغتشاش دخالت داشته‌اند از جمله خود آقای موسوی را محاکمه می‌کردم.


حجت‌الاسلام والمسلمین محمد ابراهیم نکونام نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس و معاون سابق دادستان کل کشور که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس، گفتگو می‌کرد اظهار داشت: اگر بنده در دستگاه قضایی مسئولیت داشتم همه کسانی که در بروز ناامنی و اغتشاش دخالت داشته‌اند از جمله خود آقای موسوی را محاکمه می‌کردم.
وی افزود: کشور قانون دارد و هیچ احدی نمی‌تواند مردم را به قانون شکنی فرا خواند و یا با تحریک افکار عمومی در سطح جامعه هرج و مرج ایجاد کند.
نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: انتخابات ریاست جمهوری دهم روال طبیعی و قانونی خود را گذرانده ولی آنها که شکست خورده‌اند نمی‌خواهند واقعیت را بپذیرند و آشوب و بلوا درست کردند.
نکونام که پیش از این مشاور رئیس قوه قضائیه بود در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون باید با محرکین آشوب‌های اخیر در هر سمتی که قرار دارند و با هر سابقه‌ای که برخوردارند و با عوامل فرمانبر آنها باید قاطعانه و بدون اغماض برخورد شود.


 
نامه هاشمی نشانگر توطئه‌ای پشت پرده و طراحی اغتشاشات از قبل بود
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٦  
حجت‌الاسلام حسینیان در گفت‌و گو با فارس:
نامه هاشمی نشانگر توطئه‌ای پشت پرده و طراحی اغتشاشات از قبل بود

خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراهای مجلس تاکید کرد: قطعا نامه هاشمی به رهبر انقلاب نشانگر توطئه‌ای پشت پرده بود و نشان می‌‌دهد که اغتشاشات اخیر از قبل طراحی شده است.


حجت‌الاسلام و المسلمین روح‌الله حسینیان نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس، به تشریح پشت پرده اغتشاشات که اخیرا به بهانه حمایت از موسوی کاندیدای ناکام جریان دوم خرداد در انتخابات ریاست جمهوری دهم در تهران صورت گرفته است، پرداخت.


 
نمایندگان موسوی، کروبی و رضایی در شورای نگهبان حاضر شدند/مستندی ارایه نشد
ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٦  
مستندی ارایه نشد؛ توضیحات همچنان کلی بود
نمایندگان موسوی، کروبی و رضایی در شورای نگهبان حاضر شدند

خبرگزاری فارس: علی‌اکبر محتشمی‌پور، غلامحسین کرباسچی و داود دانش‌جعفری به عنوان نمایندگان موسوی، کروبی و رضایی در شورای نگهبان حاضر شدند تا مستند اعتراض‌های خود را ارائه کنند.


به گزارش خبرنگار سیاسی فارس، در این جلسه ابتدا گزارشی از نظارت بر روند اجرایی امور انتخابات از جمله توزیع تعرفه‌ها، صندوق‌ها و محل استقرار آن، شمارش آراء، نظارت بر طراحی تا مرحله چاپ تعرفه‌های رأی و نیز احراز هویت رأی‌دهندگان و نهایتاً امضای صورتجلسه صندوق اخذ رای ارائه شد و سپس از نمایندگان کاندیداها خواسته شد مستندات خود را درباره تخلفات ارائه دهند.
نمایندگان کاندیداها هم با استناد به اطلاعیه‌های صادره توسط کاندیداها و سخنان آنان، به توضیحاتی کلی اکتفا کردند و از ذکر مصادیق و مستندات آن خودداری کردند.
این گزارش می‌افزاید: شورای نگهبان به نمایندگان کاندیداها مهلت داد تا ظرف مدت قانونی، مصادیق و استنادات خود را جهت بررسی به شورای نگهبان ارائه دهند.


 
سردار سلیمانی: هضم خلق حماسه‌ 22 خرداد برای دشمنان سخت است
ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٦  
سردار سلیمانی:
هضم خلق حماسه‌ 22 خرداد برای دشمنان سخت است

خبرگزاری فارس: فرمانده لشکر 41 ثارالله در دوران دفاع مقدس گفت: هضم خلق حماسه‌ 22 خرداد برای دشمنان سخت و آنها را در بهت فرو برده ‌و نمی‌خواهند این عظمت را که تبدیل به کابوسی برای آنها شده و تمام نقشه‌های توطئه‌آمیز آنها را نقش بر آب کرده است،‌ باور کنند.


به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، سردار قاسم سلیمانی در بیانیه‌ای به مناسبت خلق حماسه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اظهار داشت: برادران و خواهران عزیز و متدین استان کرمان، به ویژه سروران عزیزم خانواده معظم شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس همانطور که همه شاهد بودیم، در سی‌امین ساگرد پیروزی انقلاب اسلامی، خداوند متعال با دست قدرتمند این ملت فداکار و عزیز که پیوسته گرهگشای مشکلات نظام اسلامی و مقدس خود بوده‌اند، بار دیگر جمهوری اسلامی را که امروز دشمنان قسم خورده آن را در احاطه و محاصره ‌خود دارند با انتخابی الهی و تاریخی با 40 میلیون رای متحیر و متعجب کرد.
وی در این بیانیه افزوده است:


 
7 کشته و 29 زخمی حاصل حملات مسلحانه حامیان موسوی
ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٦  
در پی تجمع بدون مجوز قانونی دیروز رخ داد:
7 کشته و 29 زخمی حاصل حملات مسلحانه حامیان موسوی

خبرگزاری فارس: مرتضی تمدن اظهار داشت: متاسفانه برخی حامیان افراطی میرحسین موسوی روز گذشته در پایان راهپیمایی بدون مجوز خود با سلاح گرم و سرد به برخی مراکز دولتی، انتظامی و نظامی حمله کرده و باعث کشته شدن 7نفر و زخمی شدن 29 نفر و وارد شدن دهها میلیون تومان خسارت به اموال عمومی شدند.


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، مرتضی تمدن استاندار تهران اظهار داشت: راهپیمایی غیرقانونی حامیان موسوی با کشته شدن 7 نفر و زخمی شدن 29 نفر و دهها میلیون تومان خسارت به اموال عمومی به پایان رسید.


 
غلط می‌کنی قانون را قبول نداری قانون تو را قبول ندارد
ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٦  
بازخوانی فرمایشات حضرت امام خمینی (ره)
غلط می‌کنی قانون را قبول نداری قانون تو را قبول ندارد

خبرگزاری فارس: می‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری!قانون تو را قبول ندارد نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت ، ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمی‌توانی قبول نداشته باشی. مردم رای دادند به اینها ، مردم 16 میلیون تقریبا یا یک قدری بیشتر رای دادند به قانون اساسی.


به گزارش خبرگزاری فارس گزیده‌ای از فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) درباره تمکین مسئولان ، احزاب و گروه‌ها به قانون و فصل‌الخطاب بودن قانون اساسی و شورای نگهبان به شرح ذیل است:


 
تجمع مردم تهران در اعتراض به آشوب و اقدامات تخریبی اراذل و اوباش طرفدار موسوی
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٦  
ساعت 15 امروز به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار می شود
تجمع مردم تهران در اعتراض به آشوب و اقدامات تخریبی اراذل و اوباش

خبرگزاری فارس: مردم تهران عصر امروز سه شنبه در اعتراض به آشوب، اقدامات تخریبی اراذل و اوباش، تشنج آفرینی‌ها و تخریب اموال عمومی اخیر در میدان ولیعصر اجتماع بزرگی برگزار می‌کنند.


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس،‌ مردم تهران در اعتراض به تشنج آفرینی‌های اخیر و تخریب اموال عمومی به منظور حفاظت از حقوق ملت ساعت 15 امروز سه شنبه در میدان ولیعصر تجمع خواهند کرد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای تمامی ملت حزب الله، حامیان ولایت و طرفداران دولت اسلامی اعم از زنان، مردان، دانش‌آموزان و دانشجویان و همه قشر‌هایی که در حماسه 22 خرداد مشارکت داشته‌اند درخواست کرد تا در این مراسم شرکت کنند.


 
موسوی در بیش از 95 درصد صندوق‌های رأی استان تهران نماینده داشته است
ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٦  
وزارت کشور:
موسوی در بیش از 95 درصد صندوق‌های رأی استان تهران نماینده داشته است

خبرگزاری فارس: کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: نمایندگان میرحسین موسوی در بیش از 95درصد صندوق‌های اخذ رأی حاضر و ناظر بودند.


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی ستاد انتخابات کشور، نمایندگان موسوی یکی از نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بیش از 95 درصد صندوق‌های اخذ رأی حاضر و ناظر بودند.
بر این اساس تعداد نمایندگان میرحسین موسوی در استان تهران 5 هزار و 783 نفر نماینده در 6086 صندوق اخذ رأی استان تهران بیشترین نماینده را بر سر صندوق های اخذ رأی داشته است.
براساس لیست منتشره به نمایندگی از احمدی نژاد 5240 نفر، کروبی 1530 نفر و رضایی 407 نفر برسر صندوق‌های اخذ رأی حاضر و ناظر عملکرد مجریان انتخابات بودند.
همچنین جدول تعداد نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رای نیز در تصویر ضمیمه این خبر آمده است.


 
نامه سرگشاده بسیج دانشگاه شریف به موسوی
ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٥  
نامه سرگشاده بسیج دانشگاه شریف به موسوی

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف روز یکشنبه نامه سرگشاده ای خطاب به میرحسین موسوی منتشر کرد.

در این نامه آمده است:


 
بی‌بی‌سی، آشوب سازی به روش قورباقه پخته
ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٥  
بی‌بی‌سی، آشوب سازی به روش قورباقه پخته

شبکه فارسی بی بی سی بی تردید یکی از اصلی ترین آتش بیاران آشوب های چند روز اخیر تهران بوده است .

شبکه تلویزیونی بی بی سی در راس همه رسانه های معاند با ایران سرافراز ،با ادعای اطلاع رسانی لحظه به لحظه از انتخابات دهم ریاست جمهوری عملا به پایگاه انتشار تحلیل های ساختگی و برانگیختگی اجتماعی در ایران تبدیل شده است.

آنچه کارشناسان در ماه های اخیر ابراز می داشتند که شبکه فارسی بی بی سی به منظور انجام شبکه براندازی نرم و با حمایت نیروی انسانی و مالی جریانی در داخل راه اندازی شده است طی روزهای منتهی به انتخابات و پس از آن عملا به اثبات رسید.


 
مردم در میدان ولی‌عصر چه شعارهایی سر دادند؟
ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٥  
مردم در میدان ولی‌عصر چه شعارهایی سر دادند؟

شرکت کنندگان در مراسم شکرگزاری ملت ایران که در میدان ولیعصر (عج) برگزار شد دقایقی پیش به سوی خیابان مطهری ،‌سپس مفتح و سرانجام میدان هفت تیر راهپیمایی خود را آغاز کردند.

به گزارش ایرنا، ‌همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا بسیاری از مردم تهران خود را به میدان ولیعصر رساندند تا با رئیس جمهور منتخب خود دیدار کرده و سخنان او را بشنوند.

محمود احمدی نژاد که درپی شرکت 40 میلیونی مردم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با کسب بیش از 24 میلیون رای به عنوان رئیس دولت دهم ازسوی مردم انتخاب شد درمیان علاقمندان و هواداران خود حاضر شد و به سخنرانی پرداخت.


 
جهت گیری شمامصداق بی تقوایی است
ساعت ۸:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٥  

جهت گیری شمامصداق بی تقوایی است

به گزارش خبرنگار سیاسی «شبکه خبر دانشجو»، در بخشی از این بیانیه آمده است: آقای موسوی از دو ماه پیش برخلاف نظرات صریح رهبر انقلاب مبنی بر خیانت عده ای که سلامت انتخابات را زیر سوال می برند، با مطرح کردن بحث کمیته صیانت از آرا عملا به شائبه تقلب در انتخابات دامن زدید؛ در همان مقطع و با مرور حوادث اتفاق افتاده در کشورهایی نظیر اوکراین و گرجستان، این نگرانی در ما ایجاد شد که روند پی گرفته شده از سوی جناب عالی و کاندیدای دیگر اصلاح طلبان به سرانجامی مشابه کشورهای نامبرده شده بینجامد.

این بیانیه افزوده است:


 
مسئولیت آشوب‌های خیابانی با کیست؟
ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٥  

مسئولیت آشوب‌های خیابانی با کیست؟

به گزارش قلم پرس، در جریان این اقدامات آشوب‌طلبانه، تعدادی از اوباش هوادار موسوی در میدان‌های ولی عصر(عج) و ونک و مقابل دانشگاه تهران تجمع کرده و به اموال عمومی آسیب وارد کردند.

تجمع هواداران برخی نامزدهای خاص در سطح کشور در حالی است که رهبر انقلاب صبح روز گذشته بعد از انداختن رأی خود به صندوق انتخابات ابراز امیدواری کرده بودند که مردم مانند همیشه با آرامش، متانت، صبر، حلم، وقار و سکینه روحی خود، تلاش بدخواهان را برای ایجاد تشنج ناکام بگذارند چراکه تشنج به ضرر کشور و آرای مردم است. ایشان همچنین به امنیت انتخابات اشاره کرده بودند و این امنیت را ناشی از تفضل الهی و درک و شعور مردم دانسته بودند.

همچنین ایشان در پیامی که به مناسبت حماسه بزرگ ملت ایران منتشر کردند، نسبت به تحریکات دشمنان خارجی برای تلخ کردن کام ملت پس از این پیروزی بزرگ هشدار دادند.

با وجود هشدارها و تأکیدات مکرر رهبر انقلاب طی این روزها حامیان برخی کاندیداها تمام تلاش خود را برای طرح ریزی روزهای بعد از شکست به کار گرفته اند. قبل از انتخابات زمینه سازی برای ایجاد فضای اغتشاش در کشور با حمله به اتومبیل حسین رضازاده، اسیدپاشی به صورت دو دختر جوان و حملات مکرر به حامیان و ستادهای انتخاباتی دکتر احمدی نژاد آغاز شده بود.


 
جنگ احزاب بود ... حزب الله هم بود
ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٥  

جنگ احزاب بود ... حزب الله هم بود

اختصاصی ـ جنگی بود ، جنگ احزاب بود . بیست و دوم خرداد سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت بود ، حزب الله هم بود ، هاشمی در پی شکایت به خدا ، کروبی همچنان در خواب اصحاب کهف و اما سید خندان چرا گریان بود ؟ جنگی بود ، جنگ احزاب بود . در زیر سایبان سقیفه ، استوانه پیدا بود . خاتمی در پی تحقق یک انقلاب رنگین ، هاشمی در پی نشاندن خود در جایگاه دوم بود ،
به قلم بهمن عزیزی


 
لوفیگارو: موسوی پیروزی خود را تبریک می‌گفت!
ساعت ۳:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢۳  
لوفیگارو: موسوی پیروزی خود را تبریک می‌گفت!

روزنامه فرانسوی لوفیگارو از تهران گزارش داد: درحالی که محمود احمدی‌نژاد طبق شمارش آرای اولیه از رقبا فاصله زیادی گرفته بود، نامزد اطلاح طلبان پیروزی خود را تبریک می‌گفت!

به گزارش شبکه ایران، پایگاه اطلاع‌رسانی روزنامه فرانسوی لوفیگارو در شماره امروز شنبه خود به نقل از گزارشگر این روزنامه از تهران نوشت: بر اساس شمارش آرایی که تاکنون انجام گرفته، محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور کنونی، بیشترین آرا را به دست آورده ‌است.

این روزنامه با اشاره به اینکه جناح میرحسین موسوی اصلاح‌طلب خبر از پیروزی خود می‌دهد، افزود: میرحسین موسوی ضمن اینکه پیروزی خودش در انتخابات را تبریک می‌گفت، افزود: ما با آرای بسیاری زیادی در این انتخابات پیروز شدیم و من از این صبر و تحمل رای دهندگان تشکر می‌کنم.

لوفیگارو در بخش دیگری گزارش داد: اما پس از این موضع‌گیری موسوی، رسانه‌های ایران خبر پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات را اعلام کردند.

به نوشته این روزنامه فرانسوی، بر اساس شمارش‌های اولیه آرا، دو نامزد دیگر کمتر از 2 درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

خبرنگار لوفیگارو از تهران گزارش داد که محسن اسماعیلی عضو شورای نگهبان اعلام کرد که دست کم 70 درصد مردم در انتخابات شرکت کرده‌اند. حضور گسترده مردم در این دوره از انتخابات به گونه‌ای بود که زمان فعالیت صندوق‌های اخذ رای تا ساعت 22 دیشب تمدید شد.


 
توصیه "خاتمی" به نامزدهایی که رای نیاورده اند
ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢۳  
توصیه "خاتمی" به نامزدهایی که رای نیاورده اند

عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به نامزدهایی که حائز اکثریت آرا نشدند توصیه کرد که به شایعه کهنه تقلب که شایعه دشمنان انقلاب است، دامن نزنند و به رای ملت تمکین کنند.

آیت الله سید احمد خاتمی در گفت وگو با ایرنا انتخابات را امتحان الهی برای مردم و نامزدهای ریاست جمهوری دانست و تاکید کرد: انصافا حضور پرشور مردم در انتخابات بسیار چشمگیر بود، واقعیت مطلب این است که بعد از رفراندوم همه پرسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی این انتخابات از انتخابات کم نظیر بود.


 
نادیده‌انگاری رأی 24 میلیون ایرانی نشانه گستاخی و قانون‌گریزی است
ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢۳  
اذا جاء نصرالله و الفتح/  میثم نیلی در گفت‌وگو با رجانیوز
نادیده‌انگاری رأی 24 میلیون ایرانی نشانه گستاخی و قانون‌گریزی است

مسئول کمیته سیاسی ستاد هماهنگی حمایت‌های مردمی از دکتر احمدی‌نژاد تأکید کرد: اینکه در حال حاضر کسی به راحتی رأی 24 میلیون ایرانی را نادیده می گیرد و خود را رییس جمهور یک ملت قلمداد می کند، نشان از گستاخی، بی‌ادبی و قانون‌گریزی او دارد که بدون شک از جانب ملت بی‌پاسخ نخواهد ماند.

میثم نیلی در گفت‌وگو با رجانیوز، ضمن تبریک به مناسبت پیروزی مجدد گفتمان امام(ره) و انقلاب و استمرار آن اظهار داشت: علی‌رغم رأی قاطع ملت به گفتمان عدالتخواهی به نظر می رسد همچنان برخی جریان‌های شکست خورده، نمی‌خواهند پیام ملت ایران را بشنوند.

وی همچنین تصریح کرد: رأی اعتماد مجدد ملت به دکتر احمدی‌نژاد علی‌رغم تمام بداخلاقی‌ها و تخریب‌های صورت گرفته طی 4 سال اخیر، رشد چشم‌گیر و خیره کننده‌ای داشت.

نیلی با تأکید بر اینکه "بدون شک در حال حاضر دولت با پشتوانه قوی‌تری برای 4 سال آینده به جنگ فقر، فساد و تبعیض خواهد رفت" خاطرنشان کرد: این نقطه عطف بزرگی در طول تاریخ انقلاب اسلامی به حساب می آید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه درحال حاضر آزمونی دیگر درعرصه صداقت و قانون‌گرایی برای مدعیان پدید آمده است، اظهار داشت: نخستین و بدیهی ترین اصل دموکراسی احترام به رأی اکثریت است اما اینکه در حال حاضر کسی به راحتی رأی 24 میلیون ایرانی را نادیده می گیرد و خود را رییس جمهور یک ملت قلمداد می کند، نشان از گستاخی، بی‌ادبی و قانون‌گریزی او دارد که بدون شک از جانب ملت بی‌پاسخ نخواهد ماند.

مسئول کمیته سیاسی ستاد هماهنگی حمایت‌های مردمی از دکتر احمدی‌نژاد تصریح کرد: ملت بار دیگر به فساد سیاسی، اعتقادی و اقتصادی "نه" گفت.

وی با بیان اینکه "طی 4 سال گذشته مفسدین اعتقادی و اقتصادی با توجه به سعه صدر دولت و شخص رییس‌جمهور و فضای آزاد موجود در کشور هر آنچه را که خواستند، گفتند، نوشتند و انجام دادند"، افزود: اما انتخاب مجدد گفتمان عدالت‌خواهی حاکی از طرد قاطع مفسدین از عرصه مدیریتی کشور توسط ملت است.


 
رفتار کودکانه دروغ‌گوی بزرگ: حالا که من شکست خوردم، تقلب شده
ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢۳  
آشوب پس از قطعی شدن شکست/
رفتار کودکانه دروغ‌گوی بزرگ: حالا که من شکست خوردم، تقلب شده

میرحسین موسوی که در مقابل رأی قاطع دکتر محمود احمدی‌نژاد شکست تاریخی متحمل شده و عملاً شکست وی منجر به حذف دموکراتیک جریان موسوم به اصلاح‌طلب از صحنه سیاسی ایران خواهد شد، در بیانیه‌ای به سبک بازی‌های کودکانه که پس از باخت اساس بازی را زیر سؤال برده و به هم می‌زنند، اظهارات ضدانقلاب خارج از کشور را عیناً تکرار کرد و رسماً مدعی تقلب در انتخابات شد.

به گزارش رجانیوز، این بیانیه که نشان‌دهنده‌ی عمق پایبندی مدعی اخلاق، قانون و صداقت به این 3 مؤلفه است، پس از آن صادر می‌شود که نمایندگان همه‌ی کاندیداها در شعب اخذ رأی بر فرآیند رأی‌گیری و شمارش آرا نظارت داشته و وزارت کشور و شورای نگهبان نیز از شب گذشته به صورت دقیق و ساعت به ساعت گزارش‌های خود را اعلام می‌کنند.

موسوی در حالی با این بیانیه عملاً نام خود را به عنوان دروغ‌گوی بزرگ در تاریخ ایران ثبت کرد، که از ظهر روز گذشته سایت‌ها و افراد حامی وی در نوشته‌ها و گفت‌وگوهای رمال‌گونه‌ای پیشگویی می‌کردند که موسوی با 30 میلیون رأی پیروز قاطع انتخابات است.

رهبر انقلاب اسلامی از مدت‌ها قبل در خصوص تشکیک در سلامت انتخابات هشدارهای متعددی داده بودند.

رفتار کودکانه موسوی دروغ‌گو و حامیان وی پس از شکست قطعی در حالی است که پیش از این برخی رسانه‌ها، از برنامه قطعی جریان افراطی برای آشوب‌های خیابانی و تشکیک در سلامت انتخابات خبر داده بودند.

همچنین تعدادی از اوباش طرفدار موسوی در میدان ولی‌عصر(عج) تهران اقدام به آسیب زدن به اموال عمومی کردند که با هوشیاری نیروی انتظامی این غائله ختم شد.


 
 
 
 
دایرکتوری تبادل لینک ایران