رییس سازمان اطلاعات استان تهران برخی از ابعاد اغتشاشات اخیر را تشریح کرد

برهمین اساس از یک سال پیش از انتخابات شروع به برنامه ریزی و اقداماتی را طراحی کردند و به بیگانگان نیز سیگنال هایی ارسال داشتند. آنان از همان زمان اقدام به نزدیکی به افراد خاص و نفوذ در میان آنها نمودند تا به اهداف پلید خود برسند و از ابتدا با زمینه سازی و طرح مباحث شبهه انگیز نسبت به انتخابات را در دستور کار خود قرار دادند و از جمله تصمیماتی که از قبل اتخاذ نموده بودند موضوع تصمیم به ابطال انتخابات در صورت عدم پیروزی بود و در این زمینه موضوع "تقلب" و ایجاد کمیته به اصطلاح صیانت از آرا با سازماندهی گسترده و امکان تغییر کاربری برای اردوکشی خیابانی، به طور خاص به عنوان محورهای اصلی این طرح، از طریق یک ستاد خاص به اجرا گذاشتند، علاوه بر اینکه موضوع ابطال انتخابات از ماه های قبل نیز به ویژه توسط یکی از گروه های غیرقانونی مطرح شد.
این مقام اطلاعاتی تصریح کرد: سازمان اردوکشی به خیابانها با پوشش "سازمان رای" با کارکرد دو وجهی قبل از انتخابات به وجود آمد و برای آمادگی روحی آنان کارهای ویژه ای صورت گرفته بود، حتی آن ستاد انتخاباتی از شب قبل از انتخابات، تبدیل به ستاد عملیاتی در جهت هدایت سازمان اردوکشی به خیابانها شده بودند.
وی در این باره که طبق یک نظرسنجی پیروز انتخابات یکی از کاندیداها بوده است و وی قبل از شروع به شمارش آرا بلافاصله پس از پایان رای گیری طی مصاحبه با رسانه های خارجی و داخلی پیروزی قطعی خود را اعلام کرد و گفت: طبق اطلاعات موجود، نظرسنجی های ساختگی توسط آن ستاد خاص (که به زودی اسامی تهیه کنندگان و ابعاد آن به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید) به طور کاملا هدفمند و برای گمراه سازی، تهیه و تولید و در میان اعضای خود و هواداران منتشر شد تا انگیزه لازم را برای اجرای اقدامات برنامه ریزی شده خود در بعد از انتخابات به وجود آورده باشند.
این در حالی بود که این گونه نظرسازی ها موجب اختلافات داخلی میان برخی اعضای اصلی آن ستاد نیز شده بود چراکه اینگونه اقدامات را موجب دور شدن از واقعیات و ایجاد برخی توهمات و نهایتا به خطا رفتن می دانستند.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: قبل از انتخابات نیز مساله اتهام زنی و تخریب و تعرض به کاندیداهای رقیب با طراحی و تولید اقلام تبلیغاتی و CD ها در آن ستاد خاص انجام شد و چند روز قبل از برگزاری انتخابات و به صورت گسترده به پخش آن مبادرت نمودند که مستندات آن متعاقبا ارائه خواهد شد.
رییس سازمان اطلاعات استان تهران همچنین ضمن تاکید بر لزوم حفظ‌ هوشیاری مردم آگاه و همیشه در صحنه در مقابل توطئه بیگانگان اظهار داشت: سرویس های اطلاعاتی از طریق برخی از خبرنگاران خارجی و عناصر مرتبط و نیز با اسامی و گذرنامه های مختلف از ماه ها قبل از انتخابات ضمن تردد به کشور شبکه هایی از رابطین خبری را به وجود آورده بودند تا در زمان انتخابات وارد عمل شده و با انعکاس غیرواقعی اخبار، صحنه انتخابات ایران را دچار ابهام و انحراف نمایند. همچنین پس از انتخابات با بزرگنمایی رویدادها به جهت دهی در راستای منافع بیگانگان، در تخریب چهره خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خوراک لازم برای تغذیه شبکه های خبری بیگانه غربی و بخصوص انگلیسی را فراهم نمودند.
وی در پایان وعده داد بزودی اطلاعات و اخبار بیشتری از توطئه های پنهان برخی عناصر وابسته و یا مغرض و فتنه گر در جریانات اخیر به اطلاع ملت شریف و آزاده ایران خواهد رسید.

/ 1 نظر / 31 بازدید