سران جمل در وقت اضافه!

دشمنان علی هم می دانستند اوحق می گوید؛می دانستند او مطابق قانون حرف می زند!می دانستنددرد علی ،درد دین وعمل به اصل اسلام است،ولی چه کنند..

اگر قرار بود همه اینهایی را که می دانند قبول کنند،باید برای محروم شدن از خیلی چیزها آماده شوند!....آنها  اسلام را با حواشی  خوش خوراکش می خواستند حتی اگر مجبور شوندبه خاطر این نوع اسلام  !رودرروی علی بایستند و فتنه جمل را بیافرینند...

وامروز باز داستان علی ودردل هایش...

با خطبه های روز جمعه علی زمانه حجت برخیلی ها تمام شد،....به خیلی از خواص که  بعد از گذشت دوهفته از انتخابات ویک هفته از بیانات مقام معظم رهبری ،تازه آفتابی شدند وبیانیه های بی خاصیت صادر می کنند،امیدی نیست...فکرمی کنم در ماجرای سقیفه هم از این بیانیه ها زیاد صادر شده باشد!...رهبری از شهادت وحق وباطل سخن می گوید، آنها احمدی نژاد را به مراعات حال مخالفان فرا می خوانند!....رهبری داستان زاویه نگاهش با آقای هاشمی را یاد آور می شوند واین فتنه ها را طراحی های قبل از انتخابات می داند، آنها به دنبال راضی کردن مخالفان به شمارش مجدد آرا هستند!....خاندان هاشمی را هرکدام به سردسته گی یک گروه شورشی در میدانهای مختلف شهر دستگیر می کنند آنها به دنبال راضی کردن موسوی به مراعات قانون هستند!....اینها حداکثر معجزه ای که می توانند بیافریند شورای حکمیتی با بازیگری  ابوموسی اشعری است که معلوم است از دل آن چه چیزی بیرون می آید!

ولی ما این بار شهادت را برای اجرای عدالت انتخاب کرده ایم ...این بار مالک اشتر علی، سرباز فدایی عدالت زیاد دارد و آنان همگی  گوش به فرمان ولی امر خویش منتظرند  تا فرمان درهم پیچیدن طومار جبهه ناکثین   فرا رسد .....دهه سوم انقلاب دهه پیشرفت وعدالت نام گرفته واجرای این مهم جز از طریق زدودن ناخالصی ها وناپاکی های چندین ساله ای که خون به دل ولایت کردند، میسر نخواهد بود....علی جان ما آماده ایم

/ 1 نظر / 36 بازدید
ارمیا

در متن و بطن اغتشاشات و دل‌گیری‌های اجتماعی از رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد، برکاتی نهفته است از جنس برکاتی که اتفاقات سال های نخستین دهه 60 برای آینده‌ی انقلاب به‌جای گذاشت و طبیعتاً باعث و بانی این برکات را در وجهی از تحلیل، باید کسانی دانست که آنروی سکه‌ی حق‌نمایی و تظاهر به خط امام را برای تاریخ افشا کردند. از این نگاه میرحسین موسوی بی شک در عقبه‌ی 22 خرداد 88، خدمات شایانی به انقلاب ارزانی داشته است! ×××××××××××××××××××××××××××××××××× سلام به روزم ومنتظر حضور سبزتان یازهرا