فرزند شاه مخلوع :راه من و موسوی هم اکنون به یک تقاطع مشترک رسیده است

فرزند شاه مخلوع :راه من و موسوی هم اکنون به یک تقاطع مشترک رسیده است

"رضا پهلوی" فرزند شاه معدوم از حرکت های اخیر اغتشاش گران در ایران و همچنین شخص میرحسین موسوی حمایت کرد.

به گزارش ایرنا، خانم " آهو اوزیورت " که این مصاحبه را برای شبکه خبری سی.ان.ان. ترک با رضا پهلوی انجام داده تحت عنوان " با کسانی که پدرش را سرنگون کرده اند، در یک تقاطع به هم رسیدند"، نوشت : رضا پهلوی می گوید: رویدادهای اخیر، به یک همه پرسی عمومی کشیده خواهد شد.

بنابراین گزار،ش فرزند شاه مخلوع با بیان این که راه او با "مسیر موسوی و دوستانش که ازجمله افرادی بودند که پدرش را از تخت پایین آوردند، هم اکنون به یک تقاطع مشترک رسیده است"، گفت: اگر مدافع یک دعوی مشترک با آنها باشم، به گذشته نگاه نخواهم کرد.

سی.ان.ان.ترک نیز در صفحه نخست اینترنتی خود با عنوان " ترکیه آزادی خود را مدیون نظام لاییک است"، نوشت: رضا پهلوی در گفت وگو با آهو اوزیورت گفت، پدرش نیز قصد داشت راهی را که " آتاترک" بنیانگذار ترکیه پیمود، انتخاب کند و نظام سکولاریستی را در ایران حاکم کند.

/ 0 نظر / 32 بازدید