سوایی های جدید اخلاقی نخست وزیرایتالیا

بازتاب رسوایی اخلاقی چند ماه قبل نخست وزیرایتالیا که گفته می شود موجب نزاع خانوادگی و درخواست طلاق همسر وی نیزشده است سبب شده تا موقعیت سیاسی برلوسکونی و دولت وی درایتالیا نزد افکارعمومی تا حدودی متزلزل شود.

گرچه فاش شدن رسوایی جدید و اعتراف خانم بارا بارا مونته رئاله مبنی برداشتن ارتباط غیراخلاقی با برلوسکونی هنوز ازسوی قضات مورد تایید قرارنگرفته اما به نظرمی رسد دستگاه قضایی بخصوص قضات مسئول و تحقیق کننده این مساله سرگرم جمع آوری اطلاعات و گوش دادن به اظهارات و اعترافات برخی شاهدان و افراد مرتبط با آن هستند.

همچنین قضات تحقیق کننده این مساله درحال بازجویی و بررسی موضوع از یک تاجر ایتالیایی که گفته می شود حداقل به دو زن جوان برای شرکت در جشن های خصوصی سیلویو برلوسکونی پول داده است، هستند.
گفته می شود این بازجویی ها که به دنبال شنود تلفن های مربوط به یک پرونده و مشارکت جنایی و فساد با هدف بدست آوردن مناقصات دربخش بهداشت آغاز شد موجب دسترسی قضات به اطلاعات تازه درخصوص ارتباط نخست وزیر ایتالیا با برخی از زنان جوان شده است.

روزنامه لارپوبلیکا که چند هفته قبل به انتشار گزارش هایی درباره رفت و آمدهای نخست وزیر ایتالیا با دختران جوان پرداخته بود درشماره امروز خود با درج مصاحبه ای از"باربارا مونته رئاله"23 ساله نوشت که وی در دو جشن برلوسکونی شرکت کرده و دریکی ازاین جشن ها نیزبابت حضورش 1000 یورو پول که توسط "جامپائولو تارانتینی" تاجرایتالیایی مزبورپرداخت شد، دریافت کرد.

این روزنامه می نویسد : اطلاعات مربوط به ارتباط بارا بارا مونته رئاله با نخست وزیر ایتالیا اخیرا توسط "پاتریتزیا داداریو"42 ساله دوست این خانم دریک نوار ویدیویی که ازرفت و آمدهای این خانم جوان با برلوسکونی تهیه شده تسلیم دادستانی شده است.

رسوایی های اخلاقی برلوسکونی که ازچندی پیش با درج مطالب این رسوایی ها در مطبوعات مبنی برداشتن رابطه نامشروع با یک دختر 18ساله و شرکت درجشن تولد او آشکار شد تا حدودی موجب تزلزل موقعیت سیاسی او در نزد افکار عمومی شده اما وی تاکنون همه این اتهامات را رد کرده و درج این گونه مطالب اتهامی را گزافه گویی های مطبوعات خواند.

روزنامه اسپانیایی ال پاییس نیز چندی پیش با چاپ تصاویر تعدادی از زنان و سیلویو برلوسکونی که از داخل ویلای خصوصی وی با لنزهای بسیار قوی از فاصله دورعکسبرداری شده بود گوشه هایی از رسوایی های اخلاقی وی را فاش کرده بود که نخست وزیرایتالیا با اعتراض به این روزنامه اعلام کرده علیه این روزنامه به علت ورود در زندگی خصوصی او اقدام قانونی خواهد کرد.

/ 0 نظر / 10 بازدید