طرفداران موسوی مسجد لولاگر در خیابان آذربایجان را به آتش کشیدند

براساس این گزارش،افرادی در این تجمع غیر قانونی به عنوان حمایت از موسوی و در کنار آنها عناصر گروهک‌های تروریستی و اراذل و اوباش مشاهده می‌شدند که به اموال عمومی خسارت وارد می کردند.
ارذال و اوباش و حامیان موسوی به تخریب‌ و غارت مغازه ها، آتش زدن خوردوهای مردم و بانک‌ها و حمله به عابرین مبادرت کردند.
بر اساس این گزارش، برخی از دستگیرشدگان توسط نیروهای انتظامی و امنیتی، با سر دادن شعار در صدد تحریک افراد عادی به اغتشاش هستند‏.‏
همچنین یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد و چند موتور سیکلت در خیابان ستارخان توسط اراذل و اوباش به آتش کشیده شد‏.‏
با استقرار نیروهای انتظامی و بسیج وضعیت در این مناطق به حالت آرام و عادی بازگشته است‏.‏
همچنین ماموران نیروی انتظامی و بسیج موفق شدند که سرشاخه های اصلی و خطدهندگان به معترضین را دستگیر نمایند‏
ظاهر افراد آشوبگر نشان می دهد که از اوباش هستند و با آمادگی قبلی و با برنامه ریزی به قصد آشوب به این محل آمده اند
این در حالی است که موسوی همچنان در ارتباط با غیرقانونی بودن این تجمع تاکنون موضعی نگرفته و تنها به یک نامه خطاب به شورای نگهبان درباره ابطال انتخابات بسنده کرده و آرای میلیونی ملت را نپذیرفته است.

/ 1 نظر / 32 بازدید
سایت فرهنگی تفریحی شهر

سلام امیدوارم همیشه خوش حال باشی سایت فرهنگی تفریحی شهر لحظات خوشی برای شما آرزومند است. www.shahr.vov.ir