موسوی شرایط تاسیس حزب را ندارد ن

وی با اشاره به شناخته شدن چهره واقعی برخی افراد در انتخابات که ژست قانون‌گرایی و مخالفت با دیکتاتوری را ‌گرفتند، گفت: آنها با رفتارهای ناهنجار و قانون‌شکنانه، زمینه مداخله بیگانگان در مسائل داخلی را فراهم آوردند و فرصت حاصل از نتیجه باشکوه انتخابات اخیر را برای قدرت چانه‌زنی در سطح بین‌الملل و ارتقاء اقتدار و عزت ملی از کشور گرفتند.

این نماینده مجلس حوادث پس از انتخابات را بدعت خواند و گفت: این حوادث برای کشوری که در هر سال یک انتخابات برگزار می‌کند، غیرقابل قبول است.

وی افزود: تخلفاتی که در اطراف این افراد صورت گرفته قابلیت پیگیری حقوقی را دارد.

محمدی همچنین در تحلیل علت عدم تمکین موسوی و حامیانش به نتیجه انتخابات، این حرکت را نوعی فرار به جلو برای پیشگیری از برخوردهای قانونی با آنها دانست و افزود: داشتن عده‌ای هوادار افراطی و داغ نگه داشتن این تنور برای بهره‌برداری در تحرکات سیاسی و اجتماعی آتی از دیگر اهداف آنها دانست.

وی انجام کارهای زیربنایی، رسیدگی به مسئله اشتغال، کاهش تورم، حفظ و ایجاد اشتغال در بنگاه‌های بزرگ مانند ذوب آهن و فولاد را از اولویت‌های کاری دولت دهم و موجب تقویت جریان اصولگرایی دانست و گفت: دولت در عین حال باید از ورود بیش از حد به حوزه‌های سیاسی خودداری کند.

نماینده مردم فریدونشهر همکاری و تعامل مجلس و دولت را طبق فرمایش مقام معظم رهبری لازم دانست و با تاکید بر شان نظارتی مجلس گفت: در شرایط ویژه کشور و جهان و همچنی با توجه به چالشی که دولت دهم در ابتدای کار خود با آن مواجه شد، دولت نیازمند حمایت بیشتری است و مجلس نیز باید به دیده مثبت قضایا را ارزیابی نماید و در مقابل دولت نیز با ارتباطات و افکار‌سنجی‌های قبل از معرفی کابینه در مجلس، شاهد رای عدم اعتماد به برخی وزراء نباشد.

/ 1 نظر / 27 بازدید
ناشناس

جمبش سبز چراحرکت نمی کنه[سوال]