مجمع روحانیون مبارز، به کجا چنین شتابان؟!

صاحب این سطور، امروز و دیروز یعنی دوم و سوم تیرماه 1388، بیانه‌ا‌ی تأمل برانگیز و عبرت‌آموز و دوست‌گداز و دشمن‌نواز، از مجمع روحانیون مبارز را، به همراه پیشنهادی بسیار شگفت و به اصطلاح کارشناسانه‌(!)، از دو وزیر حرفه‌ای و مجرب این مجمع در دولت‌های گذشته،‌ به شورای محترم نگهبان، با دقت قرائت کرد و سخت پریشان و اندوهناک شد.
به رغم نصیحت برخی از ناصحان، و توصیه‌ی بعضی از آشنایان که از بازی‌های پرخطر سیاست اطلاع دارند، و عبارت است از : "زادسر در شرایط فعلی، بهتر آن است که سخن نگویی و مطلب ننویسی "، سکوت را برنتابیده و با سرمایه‌ی خدادادی قلم و به قصد قربت و سود رسانی، نکاتی را جهت استحضار ملت شریف ایران و تذکاری به حضرات محترمی که در کسوت مقدس روحانیت می‌باشند و ظاهراً نگران هم به نظر می‌رسند، به رخ کشیده و برجسته ‌بسازد:
1 - در کمال تأثر و تأسف، عده‌ای از حجج اسلام مجمع روحانیون مبارز، با آن سابقه‌ی مدیریتی و انتخاباتی غیرقابل انکاری که از اکثرشان برجای مانده است، که بخش سوم این نوشتار گوشه‌های مختصری از عملکرد دو نفر از آنان را آشکار می‌سازد، اینک سخنانی را بر زبان می‌رانند که برای اهل سیاست قابل توجیه نیست، و مطالبی را می‌نویسند که ارباب قلم را به حیرت انداخته است، و بیانیه‌هایی را منتشر می‌کنند که در رسانه‌های صهیونیسم بین‌الملل انعکاس گسترده پیدا کرده و اهل "سیا "، "اینتلیجنت‌سرویس "، "موساد "، "آر جی "، و "بی ان دی "، را به کف‌زنی و سوت‌کشی، وا داشته است، و اجمالاً آدم‌کشان و آشوب‌گران و غارت‌گرانی را مؤید شده‌اند که اهل ایمان و اسلام در ایران و جهان، دلایل این نوع عملکردشان را، درک نکرده و قبول ندارند.
نکند خدای ناکرده اینان، سخنان صریح، سخیف، زشت و متعفن رؤسای جمهوری امریکا و فرانسه، و صدراعظم آلمان و نخست وزیر انگلیس و رئیس رژیم صهیونیستی را هم، جزو توهمات و رمالی مورد ادعای بعضی‌ها، علیه بعضی‌های دیگر، می‌دانند. نه خیر، این‌ها نه توهم است و نه رمالی، بلکه حقیقت و واقعیت‌های محضی هستند که همه‌ی مردم ایران و جهان آن‌ها را شنیده‌اند. شاید بعضی از اعضای محترم مجمع مذکور، نعوذبالله، خودشان گرفتار توهمات شده‌اند، و گمان کرده‌اند که دشمنان درکمین نشسته‌ای که حدود نیم قرن است که از امام خمینی و روحانیت واقعی که رهرو حضرتش بوده است، سیلی‌ها خورده‌اند، با آنان مدارا خواهند کرد!؟، حاشا و کلا، چنین دیدگاهی اگر چه محتمل است ولی بسیار بعید است.
آیا این اکثراً مقامات محترم دولت‌های سابق و اسبق، ملاحظه نکرده‌اند که در ورودی سفارت‌خانه‌های استعمار پیر انگلیس که روباه صفت است و گرگ مرام، و استرالیا، فرانسه، ایتالیا و . و . . . که پیروان انگلیسند، به روی آشوبگران آدم‌کش، آتش‌زن، تخریب ساز و دروغ‌پرداز، باز است و از آن جنایتکاران به گرمی استقبال می‌شود؟!، و به این وطن ‌فروشان، پناه داده می‌شود ! و بالاتر و عجیب‌تر از همه چیز این است که، علنی از این دزدان حرفه‌ای و متعرضین به جان و مال و ناموس مردم، دعوت می‌شود که به میهمانی سفارت‌خانه‌ی مذکور، بروند.
چرا این جمع، از جمعی متشکل و روحانی، مدعیان علنی براندازی جمهوری مقدس اسلامی که ارمغان خمینی کم نظیر است را، محکم محکوم نکرده و جدی خواهان مجازات عواملشان نشده‌اند؟!، آیا اگر این جانیان از خدا بی‌خبری که در عراق، افغانستان و پاکستان و فلسطین و . و. . . ، و زندان‌های مخوف و قرون وسطایی "ابوغریب " و "گوانتامانو " و . و . . . چنان کرده و می‌کنند، خدای‌ناکرده در ایران اسلامی به قدرت می‌رسیدند، که ان شاءالله به گور ببرند، با حجج اسلام مجمع روحانیون مبارز چه می‌کردند؟، یقین بدانند و ذره‌ای هم شک نکنند که این به اصطلاح زیبا صورتانی که حقیقتاً زشت سیرت هستند، نامبردگان محترم را بسیار ارزان به جوغه‌‌های اعدام می‌سپردند و اربابان آنان، قبل از هرکس و هرچیز، به سراغ اینان و مجمع‌شان می‌رفتند، زیرا آن‌ها نیز اعتقاد دارندکه نباید به عهد شکنان اعتماد کرد.
دوم - حجج اسلام محتشمی‌پور و موسوی‌لاری، و نمونه این دو محترم که همیشه‌ی بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب مقدس اسلامی، نان امام خمینی کبیر سلام الله علیه، را خورده‌اند و اکنون نیز، بیش از ریع قرن(25 سال)، در جایگاه‌های رفیع و موقعیت‌های بلند نظام مبارک جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند و قریب به سه دهه حقیقتاً حکومت کرده‌اند و هرکاری را که دوست داشته‌اند، فاعل شده‌اند لطفاً، لطف کنند و فعلاً دندان بر روی جگر بگذارند و چندسالی هم صدارت رقیبان خود را تحمل بکنند، و با اصلاح خود و عمل کردن به وصایای امام قدس‌سره، و تبعیت از جانشین فرزانه‌اش مدظله‌العالی، سعی وافر به کار ببندند تا با سازوکارهای قانونی جمهوری اسلامی امام خمینی، دوباره به قدرت برگردند و ریش سفید شده‌ی خود را با ولایت مطلقه‌ی فقیه مورد تأکید و عنایت امام خمینی که سالیان سال با تمسک به آن، بر اریکه‌ی قدرت سوار بوده‌اند، سفیدتر بگردانند. به راستی مجمع روحانیون مبارز، راجع به مواضع بیگانه‌پسند اخیر اکثر اعضایش، چه پاسخی به امام زمان علیه‌السلام و امام خمینی قدس‌سره، خواهد داد؟.
سوم - این تعامل کننده با پنج دولت و سه رئیس جمهور، در این برهه‌ی خاص و سرنوشت‌ساز از تاریخ ملت ایران، برخود فرض می‌داند که بخشی از عملکرد مدیریتی و انتخاباتی دو وزیر محترم سابق کشور از جمع این مجمع را، با ابراز تأسف شدید، تقدیم ملت ایران بنماید، باشد که مفید فایده واقع بگردد :مکن است که همه‌ی ملت ایران در جریان عملکرد مدیریتی و انتخاباتی حجج اسلام محتشمی‌پور و موسوی‌لاری و استانداران، فرمانداران و بخشداران محترمشان، قرار نگرفته باشند، ولیکن این قلم، با اطلاع عرضه می‌دارد که مردم عزیز و شریف تعدادی از شهرستان‌ها، آگاهی کافی و تجربه‌ی وافی از قول و فعل این دو وزیر سابق، و منصوبان صددرصد فقط جناحی این دو را دارند و می‌دانند که بعضاً این حضرات محترم، با قدرت صدرصدی دولت و استفاده‌ی کامل از همه‌ی امکانات دولتی و عناصر سیاسیی‌شان در کمیته‌ی انقلاب وقت، و دادن انواع وعده‌های پستی و مدیریتی و توزیع اقلام مورد نیاز مردم خصوصاً کود شیمایی، سیمان، زمین‌کشاورزی و مسکونی و تشکیل شرکت تعاونی‌های آن‌چنانی، و . و . . . ، چگونه در انتخابات‌های گوناگون (نخست‌وزیری جناب میرحسی موسوی) و (ریاست جمهوری جناب خاتمی)، نامزد دلخواه خود را از صندوق‌ها، به در می‌آوردند، که شورای محترم نگهبان به دلایل انواع تقلبات قابل تصور، آن‌ها را ابطال کرده است. چه خوب است که شورای محترم نگهبان خلاصه‌ای از عملکرد دو وزیر محترم مورد نظر را، در انتخابات‌های متعدد و شهرستان‌هایی مثل . . . و حتی خود تهران، برای آگاهی مردم عزیز ایران منتشر بسازد، تا بدانند که ای‌بسا مبنای پیشنهاد اینان به شورای نگهبان، آن پیشینه‌ باشد. ممکن است که بدگمانی و ادعاهای فعلی اینان راجع به انتخابات دهم ریاست جمهوری، خدای ناکرده، ریشه در عملکرد گذشته‌ی خودشان داشته باشد.
جناب آقای محتشمی‌پور، حتماً به یاد دارند که در انتخابات دوره‌ی سوم مجلس شورای اسلامی، عوامل جناب ایشان در یک حوزه‌ی انتخابیه، با یک دسیسه‌ی از پیش طراحی شده، صندوق‌های . . . را، به آتش کشیدند و چه بلاها را که بر سرمردم بی‌گناه آن دیار که نیاوردند و چگونه آن تازه داماد بی تقصیرِ، رحمت الله علیه را، به خاک و خون کشیدند و چندین شبانه روز در آن شهرستان حکومت نظامی برقرار کردند و بسیاری از طرفداران نامزدهایی را که با نامزد دولتی‌ها، رقابت داشتند، در شهرها و روستاها، دستگیر کردند و به قصد کشت، کتک زدند، و به ناحق و بدون کمترین گناه و تقصیری، آنان را شبانه به زندان بردند و سرانجام بعد از چندین روز به دادگاه معرفی کردند، که بعد از بررسی‌های دقیق بازرسان اعزامی دستگاهای مربوط از تهران، و ابطال آن انتخابات توسط شورای محترم نگهبان، و مکشوف شدن حقایق برای دادگاه محترم انقلاب، حکم برائت مطلق کلیه‌ی آن دستگیر شدگان قربانی شده، صادر شده است، زیرا که بسیاری از آنان، هیچ اطلاعی از به آتش کشیده شدن صندوق‌های رأی توسط عوامل نامزد برنده اعلام شده، که غالباً مدیران وقت بودند، نداشتند،. (از قرار اطلاع، آن حکم موجود است).
چهارم - حجج اسلام مجمع روحانیون مبارز، اجازه بدهند تا به عنوان برادری کوچک، خیرخواه، دلسوز و ولایتمدار، معروض ‌بدارد که :به خدا قسم که راه آیت‌الله خامنه‌ای بزرگ و بزرگوار، همان راه نورانی امام خمینی کبیر قدس سره، معمار زبردست و نقش‌آفرین و تاریخ ساز جمهوری اسلامی ایران، می‌باشد، اگر آقایان محترم مجمع شک دارند!، گذشته‌ی خود را که دیگران از آن به خوبی با خبر هستند، نفی‌ می‌کنند.
برادران دینی و هم‌لباسیان محترم، این کمترین طلبه، اعتقاد دارد که شما حضرات محترم، که از آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مسلمان‌تر نیستید و از حضرت ایشان هم به امام نزدیک‌تر نبودید و زیادتر از او هم اسلام را نمی‌شناسید. حتماً خوانده‌اید که جناب هاشمی‌رفسنجانی به این بنده حقیر درگاه پروردگار، فرموند که : در آنجا که اختلاف پیدا کنم ، دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی را که ولی امر و ولایت فقیه هستند، حجت شرعی دانسته و اطاعت می‌کنم.
این برادران که اکثراً و اجمالاً گذشته‌ی خوب و انقلابی دارند و بعضاً نیز احکام مبارکی را از امام خمینی دریافت کرده‌اند، شک نکنند که دستور خامنه‌ای کبیر، فرمان خمینی اکبر است و اطاعتش واجب. هنوز هم دیر نشده است و امکان دوباره وزیر شدن امثال محتشمی‌پوری که ما می‌شناختیم و رئیس مجلس شدن مانند کروبی که تا انتخابات دهم می‌دیدیم، در جمهوری اسلامی، از بین نرفته است. طبل جدایی نکوبند و راهی به غیراز ولایت فقیه را نپیمایند که خیر دنیا و آخرت جمله‌ی ما در این است.
شاید دوستانی بدانند که این نویسنده، از برخی از گفتارها و پاره‌ای از کردارهای رئیس جمهور فعلی، گله‌مند است، ولی گواهی می‌دهد که دکتر احمدی‌نژاد به هرطریق که بود، نظر مردم ایران را جلب کرد و توانست رأی اکثریت مردم شریف ایران را به دست بیاورد و خدا را براین مدعا ناظر می‌داند، این طلبه‌ی بسیجی، به عنوان یک کارشناس انتخابات‌ و مطلع و مجرب از پیچ وخم های آن، شهادت می‌دهد که برابر آگاهی‌های شخصی‌اش که نتیجه‌ی بحث و فحص خودش از جای جای ایران اسلامی می‌باشد، اکثریت مطلق آرای مردم ایران را که امام خمینی آن‌ها را میزان می‌دانستند، متعلق به آقای دکتر احمدی‌نژاد رئیس جمهور منتخب دهم،می‌داند. کما این‌که قبل از انتخابات، به دوستانی عرض می‌کرد که، احمدی‌نژاد بعد از اولین مناظره، برنده‌ی انتخابات شد، و این مطلب را در مقاله‌ای که به دلایلی آن را منتشر نساخت، مکتوب نیز کرده است.
مجمع محترم روحانیون مبارز مطمئن باشند که نامزدهای آنان نتوانستند به هر طریق که بود، نظر اکثریت مردم ایران را جلب بکنند و آرای آنان را، از آن خود بگردانند، بنا براین نامزدهای مطمح نظر خود و عده‌ای از طرفداران احساسی و عاطفی‌شان را، به آرامش دعوت بکنند و نه بالعکس، و از آن‌ها بخواهند که پی‌گیر مطالباتشان از راه‌های قانونی باشند و نه با اردوکشی خیابانی، که متأسفانه شد آنچه که نباید می‌شد.
به خدا قسم که دشمنان می ‌خواستند به بهانه‌ی تقلب در انتخابات، نظام مبارک جمهوری اسلامی را که ارمغان امام خمینی و میراث چندصدهزار شهید، جانباز و آزاده است را، سرنگون بکنند که الحمدلله نتوانستند، به دشمن اعتماد کردن نه شیوه‌ی پیروان خمینی سترگ است و نه طریق مریدان خامنه‌ای کبیر باشد، و راه بازماندگان شهیدان والامقام هم که قطعاً نیست. ای کاش که بیایند و دست در دستِ دست اندرکاران نظام و انقلاب اسلامی بدهند و جمهوری اسلامی را که امید مسلمانان دردمند جهان و متکای مستضعفان آزاده‌ی گیتی است، پاسدار و حافظ باشند، وگرنه، "نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک ‌نشان ".
مجمع روحانیون مبارز به کجا می‌روند؟، آن‌هم چنین شتابان!، کمی تأمل کرده، و باور بفرمایند که پایان این راه تاریک "ناکجا آباد "، خواهد شد، اگر به جاده‌ی اصلی و علامت‌گذاری شده‌ توسط امام خمینی عزیز و کبیر که اینک راهبرش خامنه‌ای عزیز و فرزانه است، بر نگردند، عاقبت به خیر نخواهند شد که : " "الیمین و الشمال مضله، و طریق الوسطی هی‌الجاده " حضرت علی (ع) ".
آقایان یقین بدانند که عندالله جلت عظمته، و عند‌الرسول صلی‌الله علیه و آله و سلم، هیچ عذر موجهی ندارند و قلب نازنین دل‌آرای جهان خلقت حجت‌ثانی عشر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف و نایب برحقش، و روح پرفتوح امام خمینی رضوان الله علیه، و جانشین شایسته‌اش را هم . . . . ؟!.
خدایا همه‌ی ما را به راه راست هدایت بفرما، آمین یا رب‌العالمین.
زادسرجیرفتی

/ 1 نظر / 26 بازدید
رضا

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام. دوست عزیز در صورت تمایل شما بنده آماده ی تبادل لینک هستم والسلام علی من تبع الهدی