گاف بزرگ کمیته صیانت از آرای اصلاح طلبان

گاف بزرگ کمیته صیانت از آرای اصلاح طلبان

کمیته صیانت از آرا که به ادعای اصلاح طلبان برای حفظ آرای نامزد مورد حمایت آنها تشکیل شده است خود تبدیل به مکانی برای انجام تخلفات مختلف شده است.

به گزارش جهان، "چ" یکی ازمعاونان کمیته صیانت از آرا که در زمان اصلاحات فرماندار یکی از شهرستان های بزرگ کشور بوده است صبح امروز با مراجعه به تعدادی از شعب اخذ رای با در دست داشتن فرم "22" یعنی فرم تجمیع آرای صندوق های انتخاباتی اقدام به گرفتن امضا از نمایندگان اصلاح طلبان و دیگر اعضای حاضر در شعبه می کند.

بنا بر این گزارش، با مشکوک شدن ناظر شورای نگهبان و تفتیش مدارک فرد مذکور، مشخص می شود که این فرد فرم "22" که فرمی محرمانه است را به طور غیر قانونی در دست داشته و اقدام به دریافت امضا برای سوء استفاده های بعدی می کرده است.

این در حالی است که با بررسی های صورت گرفته مشخص می شود که این فرم در دست تعدادی دیگر از اعضای کمیته موسوم به صیانت از آرا قرار دارد که با دخالت نهادهای مسئول این افراد از جمله آقای "چ" تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر می شوند. جالب اینکه فرد مذکور با مراجعه به پنج شعبه برای آن امضا جمع می کند که در مراجعه به ششمین شعبه با مشکوک شدن ناظر شورای نگهبان در چنگال قانون گرفتار می شود.

گفتنی است، کمیته صیانت از آرا به ریاست محتشمی پور از چند روز پیش شانتاژ های رسانه ای خود را چند برابر کرده و با اتهامات مختلفی که به ستاد انتخابات کشور وارد می کردند وزارت کشور دولت نهم را متهم به تقلب و دست بردن در آرا می کردند که با افشای عملیات آنها در دسترسی غیر قانونی به مدارک محرمانه انتخابات و برنامه ریزی برای سوء استفاده از آن، اولین گام آنها برای ایجاد اغشاش و زیر سوال بردن سلامت انتخابات لو رفت.

در حال حاضر 5 نفر از عوامل سو ءاستفاده از فرم های محرمانه انتخاباتی در بازداشت به سر می برن

/ 0 نظر / 13 بازدید